ΓΙΑ ΤΟ «ΑΛΛΗΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ» 7.03.2013

ΓΙΑ ΤΟ «ΑΛΛΗΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ»

 

Μια μικρή ιστορική αναδρομή , για να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι τι πρέπει να «κάνουν» προκειμένου να πάρουν τις διαφορές του ΕΦΑΠΑΞ.

  1. Με την Ν. 5/2007 Απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου κρίθηκε αντισυνταγματικό το άρθρο 57 του Ν. 2084/92 που επέβαλε πλαφόν στο χορηγούμενο  εφάπαξ.
  2. Η Απόφαση καλύπτει όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 1.1.91 και μέχρι 4.2.2004
  3.  Με το από 15.1.2009 κοινό έγγραφο των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων επισημάνθηκε «η υποχρέωση του Ταμείου εφαρμογής της απόφασης  5/2007 του ΑΕΔ » για άμεση καταβολή των διαφορών στους δικαιούχους.
  4.  Σε απάντηση του ανωτέρου εγγράφου , το Δ.Σ του Ταμείου απέστειλε έγγραφο, καταλογίζοντας μας «η έκνομη συμπεριφορά λόγω άγνοιας η περιφρόνησης της νομιμότητας» τονίζοντας : « για τις απειλές και λοιπούς αναξιοπρεπείς αυθαίρετους και εκτός πάσης πραγματικότητας χαρακτηρισμούς ……….. επιφυλασσόμαστε παντός είδους προσωπικού και συλλογικού νομίμου δικαιώματός μας»

Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ , μας απειλούν!!!

Γιατί ; Γιατί ενημερώνουμε  σωστά τους συναδέλφους!

5.    Στις 09/04/12  με το 55 έγγραφό μας  και μετά την έκδοση δύο δικαστικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου, καλούσαμε το Δ.Σ. του Ταμείου , να εκτελέσει άμεσα τις εκκρεμείς υποθέσεις προκειμένου να αποφύγει την επιβάρυνση του Ταμείου με «υπέρογκους τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα».

6.     Στις 19/06/12 η εξελεγκτική Επιτροπή του Ταμείου (Β. Παπακ/νου- Κων. Αλεξόπουλος) επισημαίνει την υποχρέωση του Ταμείου τονίζοντας «θα πρέπει να σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις , όσον αφορά τις αγωγές σε βάρος του Ταμείου. Να εξεταστεί η περίπτωση συμβιβασμού σε συνολικό επίπεδο για τις πολυάριθμες επίδικες απαιτήσεις που εκκρεμούν εις βάρος του».

7.       Στις 05/12/12 με εξώδικο τους καλέσαμε να «εκτελέσουν άμεσα και στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους ώστε να περιορισθεί η επιβάρυνση του Ταμείου με τόκους υπερημερίας – όπως συνέβη με τις τέσσερις δικαστικές αποφάσει ς του Αρείου Πάγου».

Καθώς επίσης «να αποφύγουν τη λήψη παράνομων αποφάσεων , που θα εμπλέξουν το Ταμείο σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες»

Τις όποιες πρόσθετες επιβαρύνσεις (τόκους και δικαστικά) ποιος θα τις επιβαρυνθεί;;

Το Ταμείο, ή όποιοι, που με τις επιλογές τους θα το επιβαρύνουν;

Συνάδελφοι,

Όσοι έχετε στα χέρια σας δικαστικές αποφάσεις (κυρίως εφετειακές) να προχωρήσετε άμεσα , σε εκτέλεση μετά από συνεννόηση με τους δικηγόρους σας.

Τα δικαστήρια εκδίδουν αποφάσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.