ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΜ 21.10.2013

                        ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΜ

 

Τις τελευταίες ημέρες «κάποια Δικηγορικά Γραφεία» κυκλοφορούν έντυπα  με προτάσεις τους , παροτρύνοντας – έναντι χαμηλών αμοιβών – , τους Συν/χους , αλλά και τους υπαλλήλους της πρώην Α.Τ.Ε , να ασκήσουν αγωγές κατά του ΕΛΕΜ , για επιστροφή των εισφορών τους.

Το «θέμα» έλαβε τεράστιες διαστάσεις με συνέπεια πάρα πολλοί συνταξιούχοι να μας τηλεφωνούν και «κάποιοι» μάλιστα να μας «επιπλήττουν» γιατί δεν τους ενημερώσαμε…….

Ο Σύλλογος πιστός στη βασική του αρχή για υπεύθυνη ενημέρωση των μελών του – κάτι που το αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία του – θα θέσει το θέμα στη σωστή του «διάσταση», για σωστή ενημέρωσή σας.

Ο Κανονισμός λειτουργίας  του ΕΛΕΜ στο άρθρο 14 και με τίτλο «Επιστροφή εισφορών» αναφέρει επί λέξει : « Στους ασφαλισμένους που για οποιοδήποτε λόγο δεν δικαιούνται μηνιαία επικούρηση, ως και στους δικαιοδόχους επιστρέφονται εισφορές που κατέβαλαν υπέρ του Επικουρικού μετά την αποχώρηση από την Τράπεζα και εφόσον δεν δικαιούνται Επικουρικής Σύνταξης».

Από τη σαφή διάταξη του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται «διανομή» των εισφορών, παρά μόνο «επιστροφή» τους, στην περίπτωση που δεν συμπληρώνει κάποιος τις προϋποθέσεις για λήψη επικουρικής Σύνταξης.

Η ασφάλιση στον ΕΛΕΜ, σύμφωνα με το άρθρο 1 ήταν υποχρεωτική και άρα δεν παρείχε την ευχέρεια στον ασφαλισμένο επιλογής ασφάλισης ή όχι.

Οι αγωγές είναι ατομικές – ο Σύλλογος δεν νομιμοποιείται –  και κατά συνέπεια η λήψη της όποιας  απόφασης για κατάθεση αγωγής για επιστροφή  των εισφορών θα γίνει με δική σας ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ.

 Επιδίωξη των Συλλόγων μας (σήμερα) είναι η διασφάλιση των αποθεματικών του ΕΛΕΜ και για αυτό προσφύγαμε στη Δικαιοσύνη για διορισμό Διοίκησης στο ΤΥΠΑΤΕ και Διαχειριστικής Επιτροπής στον ΕΛΕΜ.