ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

                                                                                                Αθήνα 31/3/2021

ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ

Όπως γνωρίζετε οι δύο Σύλλογοι Συνταξιούχων ΑΤΕ από κοινού κατέθεσαν αγωγή στο πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά των Διοικήσεων του ΤΥΠΑΤΕ- ΕΛΕΜ.
Με την αγωγή που κατέθεσαν ζητούνται τα εξής:
1. Να αναγνωρισθεί ότι ο γενόμενος υπό των αντιδίκων προσδιορισμός της παροχής – οικονομικού βοηθήματος από τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ, δεν έγινε με δίκαιο τρόπο, δηλαδή ως προς το ποιοι είναι δικαιούχοι της παροχής και ποιο είναι το ποσό που ο καθένας δικαιούται και θα πρέπει να γίνει ο προσδιορισμός από το Δικαστήριο.
2. Να αναγνωρισθεί ότι με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ, που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, ερμηνευόμενες όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, αποφασίσθηκε ότι ως παροχή προς το σύνολο των δικαιούχων βοηθήματος καθορίστηκε το σύνολο των διαθεσίμων του ΕΛΕΜ, στην οποία (παροχή) περιλαμβάνεται και το ποσό των 45.000.000 ευρώ που ο κλάδος υγείας του εναγομένου οφείλει στον κλάδο επικούρησης – ΕΛΕΜ.
3. Να ανατεθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α) το έργο του καθορισμού της παροχής, δηλαδή του καθορισμού των δικαιούχων του συνολικού εφάπαξ βοηθήματος και του ποσού που κάθε δικαιούχος δικαιούται να λάβει.
4. Να αναγνωρισθεί ότι η διοίκηση του ΤΥΠΑΤΕ δεν είχε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κεφάλαια του ΕΛΕΜ για σκοπούς ξένους προς τον κατά νόμο προορισμό των ταμειακών του διαθεσίμων (εκτός δηλαδή της παροχής επικούρησης και παροχής οικονομικού βοηθήματος) και ότι υποχρεούται το εναγόμενο ΤΥΠΑΤΕ να αποκαταστήσει τον λογαριασμό του ΕΛΕΜ δια της επαναφοράς των κεφαλαίων (45.000.000 ευρώ) που παρανόμως χρησιμοποιήθηκαν για αλλότριους σκοπούς.
Σας ενημερώνουμε σήμερα ότι H ΑΓΩΓΗ ΑΥΤΗ KATA TYΠATE-ΕΛΕΜ ΠOY AΣKHΣΑΝ OΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠPOΣΔIOPIΣTHKE ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙ ΤΟ MAIO 2021.

ΓΙΑ ΤΟ Δ Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ