ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667

Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr

10561 ΑΘΗΝΑ

ΑΠ : 8

Αθήνα 4/02/2020

ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΕΜ.

Πιστεύουμε ότι οσονούπω ολοκληρώνεται η διαδικασία ενοποίησης των 2 συλλόγων συνταξιούχων, γεγονός το οποίο εκτιμούμε ότι θα ενοποιήσει την όλη δράση των συλλόγων μας επ ωφελεία όλων των μελών μας.

Βεβαίως και είναι αναφαίρετο δικαίωμα συναδέλφων μας να ιδρύουν νέο σύλλογο με τον βαρύγδουπο τίτλο του «ειδικού σκοπού». Καλόπιστα τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο τους.

Με την ευκαιρία θυμίζουμε στους συναδέλφους μας ότι οι σύλλογοι συνταξιούχων και τα μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων έχουν, ήδη, προσφύγει στο Δικαστήριο για το θέμα του ΕΛΕΜ και η αγωγή τους, με το νέο σύστημα του προσδιορισμού των 100 ημερών, έχει ήδη ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο και αναμένεται ο προσδιορισμός της δικασίμου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Τα αιτήματα της αγωγής είναι:

α. Να αναγνωρισθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίστηκαν τα ποσά της προκαταβολής του «εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος» του Απριλίου και Ιουλίου 2016 δεν έγιναν κατά δικαία κρίση αλλά με τρόπο αυθαίρετο και αδιαφανή κριτήρια.

β. Να αναγνωρισθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός αυτών που έλαβαν το οικονομικό βοήθημα, δεν είχαν εισφέρει ούτε ένα ευρώ στον σχηματισμό των αποθεματικών του ΕΛΕΜ και παρά ταύτα έλαβαν παροχή με κριτήρια ψηφοθηρικά.

γ. Να αναγνωρισθεί ότι το υπόλοιπο της προκαταβολής που πρέπει να κατανεμηθεί στους ασφαλισμένους του ΕΛΕΜ είναι το σύνολο των κεφαλαίων του ΕΛΕΜ.

δ. Να ανατεθεί το έργο του καθορισμού τι θα έπρεπε να λάβει κάθε ασφαλισμένος του ΕΛΕΜ στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και ε. Να αναγνωρισθεί ότι το σύνολο των αποθεματικών του ΕΛΕΜ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο για την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος – συμπληρωματικής επικούρησης σε όσους συνέβαλαν στην δημιουργία του (σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις και το άρθρο 34 του Β.Δ. 15/20.5.1920) και ότι μη νομίμως η διοίκηση του ΤΥΠΑΤΕ διέθεσε περίπου 45.000.000 ευρώ για την πληρωμή υποχρεώσεων του Κλάδου Υγείας, για την πληρωμή των αποζημιώσεων του προσωπικού του ΤΥΠΑΤΕ και για την συνέχιση λειτουργίας του ΤΥΠΑΤΕ.

Επίσης να αναγνωρισθεί ότι η Διοίκηση του ΤΥΠΑΤΕ έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει τον λογαριασμό του ΕΛΕΜ επιστρέφοντας το ως άνω ποσό.

Το εκπληκτικό  στην προκειμένη περίπτωση  είναι το γεγονός ότι τόσο το ΤΥΠΑΤΕ όσο και η εταιρεία PRUDENTIAL LTD (στην οποία οι συνδικαλιστικές παρατάξεις είχαν αναθέσει για λογαριασμό του ΤΥΠΑΤΕ το έργο του καθορισμού του ποσού του οικονομικού βοηθήματος) ουσιαστικώς συνομολόγησαν ότι όντως η κατανομή δεν έγινε σύμφωνα με το νόμο, ούτε κατά δικαία κρίση και προσπάθησαν με ευφυολογήματα να αποφύγουν τον δικαστικό έλεγχο του τρόπου κατανομής των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων και μετά την ενοποίησή των, ο ενιαίος Σύλλογος, θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσουν ό,τι απέμεινε από την περιουσία του ΕΛΕΜ.

Στην προσπάθειά τους αυτή χρειάζονται τη βοήθεια όλων των συναδέλφων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ