ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΤΗΣ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

         ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Λόγω σύμπτωσης της ώρας πραγματοποίησης των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων, η ώρα έναρξης  της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας θα μετατοπιστεί  από τις 11.00π.μ στις  10.00 π.μ