ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

Τις τελευταίες μέρες πολλά μέλη μας αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι συνταξιούχοι, μας πληροφορούν ότι δέχονται οχλήσεις από δικηγορικό γραφείο και άλλους κύκλους που τους προτρέπουν να καταθέσουν εκ νέου αγωγές για να πάρουν τα αναδρομικά των μνημονιακών περικοπών.

Όλοι οι συνάδελφοι που έχουν καταθέσει αγωγές με τα δικηγορικά Γραφεία που τους έχει προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ, καλύπτονται για τα αναδρομικά που δικαιούνται μέχρι 31-12-2018.
Από 1-1-2019 έγινε επανυπολογισμός.

Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τη σύγχυση που δημιουργήθηκε από τις οχλήσεις και τις προτροπές για συμπληρωματικές νέες αγωγές.

Είναι γνωστό ότι ο ΕΦΚΑ (προφανώς σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας) προσέφυγε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με πιλοτική δίκη.

Αίτημα της πιλοτικής αυτής δίκης, που διεξήχθη στις 10.1.2020, είναι να αναγνωρισθεί ότι οι κρατήσεις στις συντάξεις των Νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 (μνημονιακές κρατήσεις) είναι συνταγματικές. Η απόφαση της Ολομέλειας ισχύει έναντι όλων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν (και δεν διαψεύσθηκαν), η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι οι συνταξιούχοι δικαιούνται τις διαφορές των συντάξεων μόνο για ένα διάστημα περίπου 10 μηνών, δηλαδή για το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση των υπ αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεων της Ολομέλειας και της έναρξης εφαρμογής του Νόμου Κατρούγκαλου (Μάιος 2016).

Ο Υπουργός Εργασίας με αλλεπάλληλες δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει την όποια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι δηλώσεις αυτές βεβαίως είναι πολιτικές και δεν διευκρινίζουν αν η εφαρμογή θα αφορά στο σύνολο των συνταξιούχων ή μόνο σε εκείνους που έχουν ασκήσει αγωγή. Κανένας δεν μπορεί να προδικάσει με βεβαιότητα την πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης για το σε ποιους θα καταβληθούν οι διαφορές των συντάξεων του ως άνω δεκαμήνου καθώς και τον χρόνο καταβολής.

Ενόψει, όμως, του γεγονότος ότι ο ΕΦΚΑ πήρε την πρωτοβουλία να προσφύγει σε πιλοτική δίκη και η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εφαρμόσει την όποια απόφαση του ΣτΕ πριν γίνει γνωστό το ακριβές περιεχόμενο της αποφάσεως , η προσωπική μας εκτίμηση είναι ότι η Κυβέρνηση θα καταβάλει τις όποιες διαφορές στο σύνολο των συνταξιούχων και όχι μόνο σε αυτούς που έχουν ασκήσει αγωγή ή θα ασκήσουν αγωγή μέχρι την αναμενόμενη δημοσίευση της απόφασης.

Στην εκτίμησή αυτή ο Σύλλογός μας προβαίνει συνεκτιμώντας και το τεράστιο πολιτικό κόστος που θα έχει η Κυβέρνηση εάν περιορισθεί στην καταβολή των όποιων διαφορών επιλεκτικά και μόνο σε αυτούς που θα έχουν ασκήσει αγωγή.
Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να αγνοήσει το δίκαιο των αιτημάτων όλων των συνταξιούχων.

Για τον λόγο αυτό ο Σύλλογός μας δεν προέτρεψε και δεν προτρέπει τα μέλη του στην άσκηση ενός νέου κύκλου αγωγών στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την αναμενόμενη δημοσίευση της αποφάσεως της Ολομέλειας του ΣτΕ.