ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4051/2012 ΚΑΙ 4093/2012

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 16/7/2020

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4051/2012 ΚΑΙ 4093/2012

(Επικουρικές και Κύριες Συντάξεις- Δώρα)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την πρόσφατη δικαστική απόφαση του Συμβουλίου επικρατείας 1439/2020, λύνεται το θέμα των αναδρομικών που δικαιούνται οι συνταξιούχοι από τις περικοπές των Νόμων 4051/2012 και 4093/2912.

Με τις προηγούμενες αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ 2287/2015 και 2288/2015 είχαν κριθεί παράνομες και αντισυνταγματικές οι περικοπές των συντάξεων και των δώρων που έγιναν με τους Νόμους 4051 και 4093.

Όμως το 2019 ο ΕΦΚΑ, προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας και με αίτηση του(πιλοτική δίκη) ζήτησε από το ανώτατο δικαστήριο να κρίνει και να αποφασίσει για τα αναδρομικά, μετά την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου 4387/2016.

Η αίτηση αυτή του ΕΦΚΑ συζητήθηκε από το ΣτΕ την 10-1-2020 και χθες δημοσιεύτηκε περίληψη της 1439/2020 απόφασης του, βάσει της οποίας έχουμε τα εξής συμπεράσματα:

1)Για το διάστημα από 1-1-2013 έως 10-6-2015 δικαιώνονται μόνο όσοι είχαν καταθέσει αγωγή μέσα στο διάστημα αυτό, όπως ακριβώς είχε κρίνει το ΣτΕ με τις αποφάσεις 2287, 2288/2015

2)Για το διάστημα από 10-6-2015 μέχρι και 12-5-2016, που δημοσιεύτηκε ο Νόμος Κατρούγκαλου 4387/2016, δικαιώνονται και μόνο για 11 μήνες, όσοι είχαν ασκήσει αγωγές από 11-6-2015 και μετά.

3)Για το χρονικό διάστημα από έναρξης ισχύος του Νόμου Κατρούγκαλου 4387/2016, δηλαδή από 12-5-2016 και μετά, οι μειώσεις με τους νόμους 4051,4093/2012 κρίθηκαν σύμφωνες με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, άρα δεν δικαιούται κανένας συνταξιούχος αναδρομικά.

Όλες οι αγωγές που κατατέθηκαν μέσω των Δικηγορικών Γραφείων θα συζητηθούν στις ημερομηνίες που θα οριστούν από το Διοικητικό Πρωτοδικείο και μάλλον οι δικαστικές αποφάσεις θα εκδοθούν σύμφωνα με την χθεσινή απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ.

Οι αποφάσεις για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα θα περιλαμβάνουν το κεφάλαιο και τους τόκους από την επίδοση της αγωγής των δικαιούχων.

Όσοι δεν έχουν καταθέσει καμιά αγωγή μέχρι σήμερα, έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους για να διεκδικήσουν αναδρομικά για 11 μήνες, καθότι από 1-1-2021 παραγράφονται τα αναδρομικά για το έτος 2015(παραγραφή πενταετίας). Όσοι ασκήσουν αγωγή το 2021 θα διεκδικήσουν αναδρομικά από 1-1-2016 έως και 12-5-2016.

Όσοι ενδιαφέρονται για να καταθέσουν τώρα αγωγή να επικοινωνήσουν με το Σύλλογο μας στα τηλέφωνα 210-3250540 και 210-3212732.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται σύμφωνα με την περίληψη της απόφασης του ΣτΕ 1439/2020. Όταν έχουμε ολόκληρη την απόφαση θα σας ενημερώσουμε σχετικά, αν υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ