Ανακοίνωση 25.2.19

 

ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

 

Σχετικά με τις αγωγές κατά των αντισυνταγματικών νόμων, καθώς και τις αγωγές για τη διαφορά αλληλεγγύης που προκύπτει από λανθασμένο υπολογισμό, όλοι οι συνταξιούχοι, είτε είναι μέλη του συλλόγου μας είτε όχι, μπορούν αν το επιθυμούν να συμμετάσχουν και να διεκδικήσουν τη ζημία που έχουν υποστεί. Απευθυνόμαστε σε όσους μέχρι σήμερα δεν έχουν καταθέσει τέτοια αγωγή. Οδηγίες για τη συμμετοχή στις αγωγές αυτές είναι αναρτημένες στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας μας, www. pasysyate.gr. Όσοι μέσω του συλλόγου μας συμμετείχαν σε κάποια αγωγή, έχουν καλύψει το διάστημα από το έτος 2013 έως και το 2018. Επομένως είναι μικρό το διάστημα για νέες αγωγές από τους ίδιους, όταν μάλιστα το δικαίωμα για διεκδίκηση της ζημίας των ετών από το 2018 και μετά, παραγράφεται σε πέντε χρόνια.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ