ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Ν. 4670/2020

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 29/09/2021

Σήμερα Τετάρτη 29.9.21, πιστώθηκαν τα αναδρομικά στους παλαιούς συνταξιούχους (συνταξιοδοτηθέντες πριν τις 13.5.2016) με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, μετά από τον επανυπολογισμό των συντάξεων τους σύμφωνα με τον Ν4670/2020.

Οι συνταξιούχοι συνάδελφοι με περισσότερα από 30 συντάξιμα έτη και μηδενική ή αρνητική προσωπική διαφορά, μετά από τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους τον Ιανουάριο του 2019, παίρνουν αναδρομικά από Οκτώβριο 2019 έως και Οκτώβριο 2021.

Οι μόνιμες αυξήσεις, λόγω του ανωτέρω επανυπολογισμού, θα αποδοθούν στους παλαιούς συνταξιούχους σε πέντε ετήσιες δόσεις (1/5 ανά έτος). Οι πρώτες δύο δόσεις (που αφορούν το 2020 και το 2021) θα ενσωματωθούν στις συντάξεις τους στο τέλος Οκτωβρίου (συντάξεις Νοεμβρίου). Από τις 4 Οκτωβρίου θα λειτουργήσει ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, στην οποία θα έχει πρόσβαση κάθε συνταξιούχος με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet, προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για την εκκαθάριση των αναδρομικών του