ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ

  

 Ε Κ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΤΕ-ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΥΣ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ-ΕΥΒΟΙΑΣ

Συνάδελφοι/σες.

Επειδή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ακόμη και για τη δυνατότητα μας έκδοσης οικοδομικών αδειών, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η παρουσία των (44) οικοπεδούχων-μελών του Συλλόγου στη Γενική συνέλευση της 27-11-2019 , όπως περιγράφεται παρακάτω.

(Επικοινωνία : κ.κ. Χρ.Βυτινιώτης 6972 269 494 – Παν. Βουδούρης 6944 262 640 – Μαρία Κούπανη 6997 722 396 – Ιωαν. Γεωργόπουλος 6977 822 078 – Έφη Ανδρινοπούλου  6937 670 331).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Αν γνωρίζετε κάποιον από τους οικοπεδούχους, ή μέλος της οικογενείας του, ή κληρονόμο του κλπ, θερμή παράκληση να ειδοποιηθεί σχετικά.

 

 

ΕΞΩΡΑΪ ΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 (6ος ΟΡ)

105 64 ΑΘΗΝΑ (ΤΗΛ. 210 3224989)                                                      ΑΘΗΝΑ     -10-2019

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                               ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Ύστερα από την απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της 27/09/2019, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27/11/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄, στα  γραφεία του Οικοδομικού Συν/σμού Υπαλ. ΑΤΕ(Σταδίου 10 & Ομήρου 4 – 3ος οροφ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Ενημέρωση και έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το διάστημα από 27/06/2018 μέχρι 27-10-2019.

2. Εισφορές (αρθρ. 5 καταστατικού).

3. Καθορισμός και συζήτηση προτάσεων για περαιτέρω ενέργειες σχετικά με τα υφιστάμενα προβλήματα ρυμοτόμησης, κλπ.

4. Λοιπά θέματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της Γεν. Συνέλευσης.

 

 

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ                 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΠΑΝΗ