ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.ΣΥ.ΑΤΕ

Πρόσκληση-για-Έκτακτη-Γενική-Συνέλευση-τελικό-για-δημοσίευση