ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΟΣΥΑΤΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΣΕ-ΣΩΜΑ-ΔΣ-ΟΣΥΑΤΕ