ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1.11.2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667

Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr

10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 01/11/19

1. Οι σύλλογοι συνταξιούχων αναγκάστηκαν και απέστειλαν στο Ταμείο Πρόνοιας την ακόλουθη εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – επιφύλαξη δικαιωμάτων, η οποία επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

1. Του σωματείου με την επωνυμία Σύλλογος Συνταξιούχων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, που εδρεύει στην  Αθήνα (οδός Αμερικής αριθ.  6) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 090219682)

2. Του σωματείου με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Παρνασσού αριθ. 2) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 090158021)

ΠΡΟΣ

Του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ» (Α.Τ.Π.Ε.Α.Τ.Ε.) με ΑΦΜ 999368095  που εδρεύει στην Αθήνα, οδός  Κανάρη αριθμ. 24, και εκπροσωπείται νόμιμα.
________________________________________________________________________________________________________________


Είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε και να διαμαρτυρηθούμε για μία ακόμη φορά για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν σε ασφαλισμένους στο ΑΤΠΕΑΤΕ:

1. Δεν έχετε εξυπηρετήσει μέχρι και σήμερα αιτήσεις συνταξιούχων – ασφαλισμένων στο ΑΤΠΕΑΤΕ σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης (σπουδών κλπ) και περιοριστήκατε μόνο στην αναγνώριση σε όσους φέρονται να είναι «μέλη» του Ταμείου (και ψηφοφόροι σας) με το τέχνασμα – ευρεσιτεχνία της μη απόδοσης του 1% του εφ’ άπαξ.

            2. Λάβατε απόφαση ως Γ.Σ. την 12.10.19 σύμφωνα με την οποία θα επανυπολογισθεί το δικαιούμενο εφ’άπαξ, συνυπολογίζοντας για τα «μέλη» σας και τα ποσά των μειώσεων των νόμων 3899 και 4024 και αν περισσεύσουν χρήματα θα δοθούν και στους υπόλοιπους.

            3. Δηλώσατε στο Δικαστήριο της 15/10/19 ότι θα γίνει οικονομική – αναλογιστική μελέτη προκειμένου να καταβληθεί ισομερώς σ’ όλους τους δικαιούχους το αναλογούν ποσό, παρά ταύτα όμως πληροφορούμαστε ότι δέχεστε αιτήσεις και καταβάλετε σημαντικά ποσά σε δυνητικούς δικαιούχους χωρίς να έχουν καθαρισθεί τα κριτήρια για την καταβολή.

            4. Ενώ προβαίνετε στις ως άνω πληρωμές χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση παραλλήλως αγνοείτε τις ασκηθείσες αγωγές μεγάλου αριθμού δικαιούχων και μάλιστα ζητήσατε την αναβολή της συζήτησης αγωγής με κίνδυνο οι ενάγοντες, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης εκδίκασης να κινδυνεύουν να μη λάβουν απολύτως τίποτε.

            5. Περαιτέρω πληροφορηθήκαμε ότι το Ταμείο μας απώλεσε σε πρώτο βαθμό την αγωγή για την αναγνώριση της κυριότητας επί του ακινήτου της συμβολής των οδών Πανεπιστημίου και Κριεζώτου, αγωγή η οποία ασκήθηκε, όπως από την πρωτόδικη απόφαση προκύπτει,  κατά παραγνώριση των πραγματικών δεδομένων σχετικώς με την  μορφή και τα «δικαιώματα» των λογαριασμών και  παρά το γεγονός ότι το κρίσιμο αυτό ζήτημα  έχει λυθεί  από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ήδη από το έτος 2008 (απόφαση 25/2008) και  η οποία είναι γνωστή στον χώρο της Αγροτικής Τραπέζης. Σας είναι επίσης γνωστό ότι τα μέλη μας είναι αυτά  που  κυρίως συνεισέφεραν τα απαραίτητα κεφάλαια με τα οποία αγοράσθηκε το ως άνω ακίνητο και έχουν αυξημένη ευαισθησία στα θέματα που σχετίζονται  με την τύχη του. Σε κάθε περίπτωση με την παρούσα σας δηλώνουμε  ότι οι σύλλογοι μας  έχουν τις υπηρεσίες τους στη διάθεση του Ταμείου  προκειμένου να  μη απωλεσθεί τελεσίδικα το επίδικο ακίνητο, αρκεί να  μας τηρήσετε ενήμερους για τις περαιτέρω ενέργειες σας.

            6. Είμαστε υποχρεωμένοι, για μία ακόμη φορά, να θέσουμε τα ανωτέρω υπόψη σας, να διαμαρτυρηθούμε για την μέχρι τώρα συμπεριφορά σας,  να σας υπενθυμίσουμε ότι είστε διαχειριστές ξένης περιουσίας (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ) και ότι θα ζητηθούν ευθύνες για τον τρόπο με το οποίο ενεργήσατε μέχρι τώρα και εξακολουθείτε να ενεργείτε. Σας καλούμε να εφαρμόσετε τις αρχές της ισότητας και της αμεροληψίας έναντι όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου, να σταματήσετε την διάκριση «μελών» και «μη μελών», να αναγνωρίσετε τους χρόνους ασφάλισης όλων όσων αιτήθηκαν αναγνώρισης,  να καθιερώσετε αμέσως ενιαίους και διαφανείς κανόνες αντιμετώπισης των αιτημάτων ΟΛΩΝ των ασφαλισμένων, ενημερώνοντας  πλήρως το σύνολο των αυτών  για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν.

Με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, και κάθε δικαιώματος των μελών μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής  να επιδώσει νόμιμα την παρούσα  προς το ΑΤΠΕΑΤΕ για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

 

2. Η Διοίκηση του Ταμείου δεν απάντησε στους Συλλόγους συνταξιούχων,  παρότι έχει προς τούτο υποχρέωση. Αντιθέτως παρατηρήθηκε, μέσω του διαδικτύου, συντονισμένη επίθεση από πρόσωπα,  που προφανώς ενεργούν σε συνεννόηση με τη διοίκηση, τα οποία επιδίδονται σε συκοφάντηση των συλλόγων μας. Πρόκειται για την τακτική των «λαγών». Τα κίνητρα τους για να λειτουργούν με αυτό το τρόπο είναι πάντα ιδιοτελή και συμφεροντολογικά. Είναι παντελώς άσχετοι και επικίνδυνοι και ξεπερνούν κάθε φορά τα όρια της γελοιότητας

3. Τα τρία ισχυρότερα πάθη της κοινωνίας μας, η αρχομανία (καβάλημα καλαμιού), η δόξα και το συμφέρον, εμφανίστηκαν τελευταία στο χώρο μας και πρέπει να αντιμετωpiστούν άμεσα και με αποφασιστικότητα. Μην ξεχνάτε ότι η νυν διοίκηση του Ταμείου προήλθε μετά την παραίτηση των εκλεγέντων μελών Σακάρου και Σκούλικα και όλων των μελών της ΔΗΣΥΕ . Ουδέποτε εξηγήθηκαν οι λόγοι αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης

4. Οι αυθαιρεσίες μιας ανέλεγκτης εξουσίας, η μη ισότιμη και ισόνομη μεταχείριση,  η έλλειψη διαφάνειας και πληροφόρησης εκ μέρους όσων διοικούν το ταμείο Προνοίας, μας ανάγκασε, όπως είχαμε υποχρέωση απέναντι στα μέλη μας, να διαμαρτυρηθούμε εναντίον τους με  την ως άνω εξώδικο. Η εξώδικη αυτή διαμαρτυρία μας και πρόσκληση αντί να απαντηθεί βρέθηκε στα χέρια των «λαγών» και ανέβασαν στο διαδίκτυο αποσπασματικά κομμάτια του κειμένου, αλλοιώνοντας έτσι το νόημα του. Με ψεύδη και ανοησίες προσπάθησαν να παραπληροφορήσουν και να συκοφαντήσουν. Αυτός ήταν άλλωστε ο σκοπός τους, αυτές ήταν και οι εντολές που πήραν από τα αφεντικά τους.

5. Επειδή η ανοχή στη παραπληροφόρηση τελείωσε και το έλλειμμα ηθικής αντιμετώπισης των ασφαλισμένων είναι ξεκάθαρο, θα ενημερώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε υποχρέωση αλλά και δικαίωμα να παρουσιάσουμε την αλήθεια και κυρίως να γνωρίσουμε σε όλους πως αντιμετωπίζονται και πως διαχωρίζονται οι συνάδελφοι:
Οι ασφαλισμένοι έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που απολύθηκαν με το κλείσιμο της Τράπεζας και σε αυτούς που αποχώρησαν από μια μέρα νωρίτερα πριν το κλείσιμο έως και περισσότερο. Οι πρώτοι, με το τέχνασμα της μη καταβολής του 1% του δικαιουμένου εφ΄άπαξ, θεωρούνται «μέλη»  και απολαμβάνουν όλων των προνομίων οι λοιποί  αγνοούνται συστηματικά. Η κατηγορία όσων απολύθηκαν επωφελείται συνεχώς από όλες τις αποφάσεις, όπως αναγνώριση προϋπηρεσίας μέχρι πέντε έτη, καταβολή διαφοράς εφάπαξ με επανυπολογισμό προ μειώσεων κλπ. Οι υπόλοιποι της άλλης κατηγορίας που αποχώρησαν ακόμα και μία μέρα νωρίτερα από το κλείσιμο, είναι στο περίμενε για την αναγνώριση των πέντε ετών, καθώς επίσης στο περίμενε και για τον επανυπολογισμό προ των μειώσεων.

6. Πόσο σωστό και δίκαιο είναι να παίρνονται τέτοιες αποφάσεις και να αδικούνται με το έτσι θέλω τόσοι ασφαλισμένοι; Πόσο δεοντολογικό και υπεύθυνο είναι να θεωρούνται όλοι αυτοί, από τη Διοίκηση το Ταμείου, ασφαλισμένοι δεύτερης διαλογής;  Οι ασφαλισμένοι που επωφελούνται από αυτές τις παράλογες και παράνομες αποφάσεις, είναι λογικό να δέχονται και να στηρίζουν την αδικία, να αγνοούν τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, να σιωπούν και να χειροκροτούν τέτοιες ενέργειες; Πως θα ένιωθαν αν οι αποφάσεις ήταν αντίθετες και δυσμενείς για τους ίδιους και ευνοϊκές για τους άλλους;

7. Οι σύλλογοι εκπροσωπούν μέλη όλων των κατηγοριών. Στηρίζουν την αποζημίωση και πληρωμή κάθε μέλους τους, αλλά θα συνεχίσουν να διαμαρτύρονται και να καταγγέλλουν επιλεκτικές και ρουσφετολογικές ενέργειες σε βάρος οποιουδήποτε ασφαλισμένου μέλους τους.
Η Γενική Συνέλευση αναγνώρισε ότι η μεταβατική διάταξη του άρθρου 24 του καταστατικού ισχύει και για όσους έλαβαν εφάπαξ μετά την 7-2-2009. Όταν με μια απλή αίτηση εδώ και πολύ καιρό, ακόμα και σήμερα, χορηγούν στους αποχωρήσαντες την πενταετία 7-2-2004 έως 7-2-2009 το 80% της διαφοράς υπολογισμού με το παλαιό καταστατικό, γιατί δεν κάνουν το ίδιο και για όλους όσους αποχώρησαν μετά την 7-2-2009; Με ποίου εντολή και με ποιό δικαίωμα παίρνουν τέτοιες επιλεκτικές αποφάσεις; Με ποίου εξουσιοδότηση πληρώνουν δικαιώματα που απέρριψαν τα δικαστήρια; Με ποίου εξουσιοδότηση σε άλλους πληρώνουν τόκους και σε άλλους όχι;

8. Όλοι οι ασφαλισμένοι που πήραν το εφάπαξ μετά την 7-2-2009 και με υπολογισμό σύμφωνα με το νέο καταστατικό, δικαιούνται τη διαφορά που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό με το παλαιό καταστατικό. Θα έπρεπε άμεσα να χορηγείται και σε αυτούς, για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης, το 80% της δικαιούμενης διαφοράς διότι στο Ταμείο υπάρχουν ασφαλισμένοι και όχι προνομιούχα μέλη, και όλοι οι ασφαλισμένοι έχουν ίσα δικαιώματα. Ακούστηκε από το νομικό σύμβουλο στο δικαστήριο ότι μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για το άρθρο 24, θα γίνει οικονομική μελέτη για ισόνομη διανομή. Για το λόγο αυτό ζήτησε αναβολή της αγωγής που ορισμένοι ασφαλισμένοι είχαν ασκήσει. Μελέτη δεν έγινε και  κάθε μέρα γίνονται επιλεκτικά πληρωμές στους συναδέλφους της πρώτης κατηγορίας, στους πατρικίους,  και αγνοούνται συστηματικά οι πληθείοι της δεύτερης.

9. Αν πράγματι υπάρχει σκέψη για οικονομική μελέτη, είναι κάπως αργά. Δεν μπορεί να έχουν ικανοποιηθεί μέχρι σήμερα τόσα δικαιώματα σε ορισμένους επιλεκτικά, να έχουν αποδοθεί διαφορές παλαιού καταστατικού και θυμηθήκατε τώρα να κάνετε οικονομική μελέτη. Δηλαδή τα δικά μου, δικά μου και τα δικά σου, δικά μας. Είναι αλήθεια ότι συγκροτήθηκε μυστική οργάνωση που καθοδηγεί τους ασφαλισμένους για αγωγή σε συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο; Είναι αλήθεια ότι δίνεται υπόσχεση για επιλεκτική μεταχείριση στις αγωγές μέσω του γραφείου αυτού;
Είναι αλήθεια ότι χρησιμοποιείται το συνθηματικός κώδικας για να προωθηθούν κατά προτεραιότητα τα συμφέροντα όσων υπάρχει η θέληση να θεωρούνται…προνομιούχοι;.

Για τις πληροφορίες αυτές και για πολλά άλλα έχουν γνώση οι φύλακες…..! Θα υπάρξουν και ένορκες καταθέσεις…..και καταγγελίες  όπου και όπως πρέπει.

                                           ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ