ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

                                                                                         Αθήνα , 18/04/2023

ΣΥΝΕΣΗ, ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ.

Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα σε προηγούμενες αναρτήσεις μας, ότι δεν πρέπει κανείς συνάδελφος δικαιούχος της περιουσίας του ΕΛΕΜ, να προχωρήσει στην υπογραφή της απαράδεκτης, επικίνδυνης και καταχρηστικής αίτησης, που τον υποχρεώνει το Ταμείο να υπογράψει, για να πάρει το κουτσουρεμένο χιλιάρικο.

Εξηγήσαμε ότι με την υπογραφή των δηλώσεων που συμπεριλαμβάνονται στην συγκεκριμένη αίτηση, ελλοχεύεται τεράστιος κίνδυνος, επαπειλείται σοβαρά και επικρέμαται περισσότερο από κάθε άλλη φορά η λεηλασία και υφαρπαγή ολόκληρης της περιουσίας, από αυτούς που εξ αιτίας πολλών λαθών και παραλείψεων του παρελθόντος, διοικούν σήμερα το Ταμείο και παίρνουν τις αποφάσεις, χωρίς να είναι καν δικαιούχοι.

Επίσης ενημερώσαμε, μετά από σύμφωνη γνώμη και των νομικών μας συμβούλων, για το ανώφελο των ομαδικών αγωγών που προτάθηκαν.

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να υπάρξει τελεσίδικη απόφαση, ώστε να έχουμε αποτέλεσμα, θα είναι πολύ μεγάλος.

Άλλωστε για το ίδιο σχεδόν θέμα έχουν καταθέσει αγωγές από κοινού οι δύο σύλλογοι συνταξιούχων.

Πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι το αντιλαμβάνονται, ότι δεν υπάρχει καμμιά αναγκαιότητα για τέτοιες ομαδικές αγωγές, αφού ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο κατέθεσαν οι δύο Σύλλογοι αγωγή με την οποία καταγγέλλουν τις παράνομες αποφάσεις του ΤΥΠΑΤΕ για την περιουσία του ΕΛΕΜ.

Υπάρχει βέβαια και η έφεση που εκδικάζεται στις 8/6/2023, που μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα και να αποδοθεί η περιουσία δίκαια σε όλους τους δικαιούχους.

Δηλώσαμε στη κοινή συνάντηση που είχαν οι Σύλλογοι και συμφωνούν και οι νομικοί που ανέλαβαν τις παραπάνω κοινές αγωγές, ότι δεν έχουν κανένα νόημα αυτή τη στιγμή οι ομαδικές αγωγές που προτείνονται.

Δεν επιθυμούμε καμμιά αντιπαράθεση με τις απόψεις που μπορεί να καταθέτει ο καθένας, έχουμε υποχρέωση όμως να παρουσιάσουμε την άποψη των νομικών μας συμβούλων, που τους έχει ανατεθεί από τους δύο Συλλόγους το θέμα του ΕΛΕΜ.

Αυτοί που έτυχε να διοικούν σήμερα το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους και τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στους συναδέλφους δικαιούχους της περιουσίας.

Αν πράγματι έχουν καλές προθέσεις και όχι πονηρές και ύπουλες για αρπαγή της περιουσίας, αν αντιλαμβάνονται και κατανοούν ότι πρέπει να σταματήσει η κατασπατάληση της και η λεηλασία της, ας το αποδείξουν έμπρακτα με δύο άμεσες κινήσεις:

1)Να δεχτούν να χορηγήσουν το βοήθημα των 1000 ευρώ σε όλους τους δικαιούχους με μια απλή αίτηση, που δεν θα εμπεριέχει καταχρηστικούς όρους και απαράδεκτες δηλώσεις.

Δεν πρέπει και δεν νομιμοποιούνται να απαιτούν από τους συναδέλφους την υπογραφή τέτοιων επικίνδυνων και αυταρχικών δηλώσεων υποταγής και εκμετάλλευσης.

2)Να ξεκινήσουν ταυτόχρονα την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, που έχει αποφασίσει και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση της 9-7-2016 και ποτέ δεν προχώρησαν μέχρι σήμερα.

Το Ταμείο είναι το μόνο υπεύθυνο για την αναλογιστική μελέτη και όφειλε να την είχε ολοκληρώσει, ώστε να μην εξαναγκαστούν οι Σύλλογοι να προσφύγουν στο εφετείο και να καταγγείλουν την τότε μεθολογία υπολογισμού.

Ο υπολογισμός που έγινε για τον προσδιορισμό του ύψους της προκαταβολής που χορηγήθηκε το 2016, δεν έγινε με δίκαιη κρίση.

Όπως αναφέρεται και στην ίδια την τότε υπολογιστική μελέτη, λόγω της τρέχουσας το 2016 οικονομικής συγκυρίας, αλλά και του φόβου μεταφοράς της περιουσίας του ΕΛΕΜ στο Κράτος, έγινε στα γρήγορα ο υπολογισμός και με μεθολογία που ορίστηκε από το Ταμείο, με την προϋπόθεση όμως ότι η προκαταβολή αυτή θα συμψηφιστεί με το αντίστοιχο αναλογικό ισοδύναμο που θα προκύψει για τον καθένα ύστερα από την αναλογιστική μελέτη.

Επίσης αναφέρεται ρητά στην παραπάνω υπολογιστική μελέτη του 2016, ότι θα εκπονηθεί αναλογιστική μελέτη στο πλαίσιο των προδιαγραφών που έχει θέσει η αναλογιστική υπηρεσία της ΓΓΚΑ του υπουργείου εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων.

Πιστεύουμε ότι δεν θα προσέφερε τίποτα, οποιαδήποτε «προκαταρκτική μελέτη» γίνει σήμερα.

Δεν θα ενισχύσει και ούτε θα βοηθήσει περισσότερο στην έκβαση της αγωγής των Συλλόγων στο εφετείο, από όσο θα βοηθήσει η υπολογιστική μελέτη του 2016 που κατατέθηκε στο δικαστήριο και οι συντάκτες αυτής της μελέτης, δηλώνουν ξεκάθαρα και παραδέχονται ότι ο υπολογισμός έγινε με στοιχεία προσεγγιστικά και επομένως όχι «κατά δικαία κρίση».

Οι απόψεις μας σε καμμιά περίπτωση δεν αμφισβητούν τις προθέσεις κάθε συναδέλφου, που προσπαθεί να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσης για την δίκαιη επίλυση του θέματος της περιουσίας του ΕΛΕΜ, που αφορά όλους τους δικαιούχους αυτής.

Καλούμε τους υπεύθυνους του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, να προχωρήσουν άμεσα στις κινήσεις που τους προτείνουμε.

Έτσι θα αποδείξουν έμπρακτα ότι οι προθέσεις τους είναι έντιμες και ειλικρινείς και θα βοηθήσουν να επικρατήσει το δίκαιο, ώστε να επέλθει ηρεμία στο Χώρο μας.

Χρόνια πολλά σε όλους!!!

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΥ