ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14.1.2019

                                                

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας σχετικά με την συμμετοχή σας στην ομαδική αγωγή κατά του ΕΦΚΑ, για την διεκδίκηση του επιπλέον ποσού που παράνομα παρακράτησε για την αλληλεγγύη (ΕΑΣ)και επειδή κυκλοφορούν διάφορες φήμες και απόψεις σχετικά με το αν θα έπρεπε ή όχι να στραφούμε κατά του ΕΦΚΑ και να αμφισβητήσουμε τον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης αισθανόμαστε την ανάγκη να καταστίσουμε γνωστά τα ακόλουθα:

  1. Με την ασκηθείσα κατ εντολή μας αγωγή κατά του ΕΦΚΑ δεν αμφισβητείται η συνταγματικότητα της εισφοράς αλληλεγγύης, όπως διαδίδεται, αλλά ο συγκεκριμένος τρόπος εφαρμογής της.
  2. Σας είναι γνωστό ότι η εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) και η εισφορά Υγείας υπολογιζόταν μέχρι τον Ιούνιο του 2016 επί του πλασματικού ποσού που υπήρχε το 2010, χωρίς να αφαιρούνται οι μεσολαβήσασες μειώσεις. Ήδη το θέμα αυτό, ως προς την εισφορά υγείας και μόνο, τακτοποιήθηκε νομοθετικώς και ήδη η εισφορά αυτή, υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού της σύνταξης, αφού αφαιρεθούν οι μειώσεις των ν. 4024/2011, 4052/12 και 4093/12.
  3. Ως προς την επικουρική σύνταξη ήδη το ΕΤΕΑΕΠ μετά από εξώδικη διαμαρτυρία του Συλλόγου μας, προέβη σε αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης και αντί να υπολογίζει αυτήν στο αρχικό – πλασματικό ποσό της επικουρικής σύνταξης την υπολογίζει πλέον επί του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης, μας επέστρεψε δε τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά τον 8ο και 9ο μήνα του 2018. Αυτό ακριβώς ζητάμε να εφαρμοσθεί και στην κύρια σύνταξη.
  4. Ενόψει του γεγονότος ότι και οι δύο εισφορές (Υγείας και Αλληλεγγύης) αποτελούν μειώσεις της πραγματικής σύνταξης, δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί ο υπολογισμός της εισφοράς αλληλεγγύης είναι «νόμιμος» κατά μια άποψη, ενώ ο υπολογισμός της εισφοράς υγείας ήταν παράνομος και αναγνωρίσθηκε με τον ποιο πανηγυρικό τρόπο ως παράνομος. Η άσκηση της αγωγής που προτείνει ο ΠΑΣΥΣΥΑΤΕ στοχεύει ακριβώς στην αποκατάσταση της νομιμότητας δηλαδή να υπολογίζεται και η εισφορά αλληλεγγύης επί της πράγματι καταβαλλόμενης σύνταξης και όχι στο πάλαι ποτέ υπάρχον ποσό αυτής που για όλους μας αποτελεί μια μακρινή ανάμνηση, όπως ακριβώς υπολογίζεται και η εισφορά επί της επικουρικής σύνταξης.
  5. Το θέμα αυτό δεν έχει σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων των νόμων 4024, 4052 και 4093. Αλλά ότι αυτός γίνεται επί πλασματικής βάσης και όχι επί της καταβαλλόμενης σύνταξης με συνέπεια να υπολογίζεται η κράτηση με υψηλότερο συντελεστή που καταλήγει στη διπλή ζημία των συνταξιούχων.

Η σχετική άποψή μας στηρίζεται και σε σύμφωνη γνώμη του Νομικού μας Συμβούλου.