ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20.12.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων ΑΤΕ (ΑΤΠΕΑΤΕ) αποφάσισε να δέχεται αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, με εξαγορά, μέχρι 5 χρόνια συνολικά, για όσους έχουν:

α) έκτακτη υπηρεσία στην ΑΤΕ με σύμβαση

β) στρατιωτική υπηρεσία

γ) έτη σπουδών

δ) ημέρες απεργίας

ε) χρόνο ασφάλισης εκτός ΑΤΕ και

στ) άδεια χωρίς αποδοχές

Όσοι από τους συναδέλφους έχουν τις ως άνω προϋποθέσεις και αποχώρησαν από την υπηρεσία με ολιγότερα από 33 έτη ασφάλισης στο ΑΤΠΕΑΤΕ, μπορούν να εξαγοράσουν χρόνο μέχρι συμπληρώσεως 33 συνολικά ετών ασφάλισης υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Ταμείο.

Υπόδειγμα της αίτησης είναι αναρτημένο την 21/12/2018.

Αθήνα, 20.12.2018

 

Για τους Συλλόγους Συνταξιούχων ΑΤΕ