ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26.11.2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667

Ηλεκτρονική διεύθυνση : pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr

10561 ΑΘΗΝΑ

 

Αθήνα, 26/11/15

 

Με την ανακοίνωση μας Νο 40/4.11.2015 σας ενημερώσαμε ότι: «οι αποφάσεις της ολομέλειας του  ΣτΕ Νο 2287/2015 και Νο 2288/2015 αναφέρουν ότι οι κρατήσεις που έγιναν στις συντάξεις από τους Νόμους 4051/2012 και 4093/2012, θα πρέπει  να ακυρωθούν από 1.7.2015, χωρίς αναδρομική ισχύ. Αναδρομική απαίτηση έχουν μόνο αυτοί που έχουν κάνει αγωγές πριν από την 9.6.2015».

Επειδή κυκλοφόρησαν φήμες ότι μέλη του προεδρείου του Συλλόγου μας, θα εισπράξουν αναδρομικά, από αγωγές που έχουν γίνει πριν την 9.6.2015, σας πληροφορούμε ότι:

Τέτοιες αγωγές δεν έχουν υποβληθεί και συνεπώς είναι ανυπόστατες οι φήμες που κυκλοφορούν.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ