ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27.6.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων ΑΤΕ ανακοινώνουν  πως θεωρούν εντελώς  αντικαταστατικές ,  παράνομες  και ανυπόστατες  τις Γενικές  Συνελεύσεις  του ΤΥΠΑΤΕ της 28/6/2014.

Δεν προτείνουν καμία υποψηφιότητα συνταξιούχου  για τις «ΕΚΛΟΓΕΣ» αυτές .  Τυχόν υποψηφιότητα που θα υποβληθεί από συνταξιούχο/ους  δεν  έχει την έγκριση ούτε τη στήριξη  των δύο Συλλόγων  Συνταξιούχων ΑΤΕ .

 

 

 

Για τα Δ.Σ. των Συλλόγων

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε                         ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

                                                                                  ΣΥΝΤ/ΧΩΝ  Α.Τ.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΥΛΩΝΑΣ Γ.             ΜΑΡΑΝΤΟΣ Δ.                           ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Α.             ΦΛΩΡΟΣ Γ.