ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28.7.2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667

Ηλεκτρονική διεύθυνση : pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr

10561 ΑΘΗΝΑ

 

                                                                                    Αθήνα, 28 Ιουλίου 2015

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Εφαρμογή των Αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ

 

Εισφορά Συνταξιούχων υπέρ ΕΟΠΥΥ

 

Ενέργειες του Συλλόγου μας

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

1. Ο Σύλλογός μας, από κοινού με τον αδελφό Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΤΕ, επέδωσε Εξώδικη Δήλωση – Πρόσκληση – Επιφύλαξη Δικαιωμάτων, για λογαριασμό των Συνταξιούχων που εκπροσωπούμε, στα Δ.Σ. του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ, με τις οποίες

 

ΖΗΤΑΜΕ :

 

  • Την εφαρμογή των Αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ υπ’ αριθ. 2287/2015 και 2288/2015, στην εκδίκαση των οποίων οι Ασφαλιστικοί μας αυτοί Φορείς ήταν διάδικοι και τις οποίες Αποφάσεις δεσμεύονται να υλοποιήσουν.

 

  • Ειδικότερα, την άμεση αναπροσαρμογή των Συντάξεων και των Επικουρήσεων κατά τις μειώσεις που παρανόμως επέβαλαν οι Νόμοι 4051/2012 και 4093/2012, από τότε που οι μειώσεις αυτές ίσχυσαν, άλλως από 10.6.2015, όπως ορίζουν οι ως άνω αποφάσεις.

 

2.  Με κοινό μας Υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τους κ.κ. Υπουργό, Υφυπουργό και Γεν. Γραμματέα του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

επισημαίνουμε

τα προβλήματα που δημιουργεί ο υπολογισμός των εξ 6% εισφορών υγείας, τόσο  στην Κύρια όσο και στην Επικουρική μας Σύνταξη, επί των αρχικών, ΠΡΟ μνημονιακών μειώσεων, ποσών και

ζητήσαμε

τον υπολογισμό των εισφορών αυτών επί των πράγματι καταβαλλομένων ποσών Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης.

 

Ο Σύλλογος μας, ως γνωστόν, ακολουθώντας την πάγια τακτική του για πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σε συνεργασία με τους Νομικούς του συμβούλους θα σας ενημερώνει μόλις υπάρξουν εξελίξεις.

 

Με την αφορμή αυτή, σας γνωρίζουμε ότι τα Γραφεία του Συλλόγου θα παραμείνουν κλειστά κατά την περίοδο :

 

3/8 – 21/8/2015.

 

Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι σε όλους.

 

 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ