ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 15/04/2013

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

 

Μας καταγγέλθηκε από τον εκπρόσωπό μας στο Ρέθυμνο κ. Καλλιγέρη,  ότι πολλοί συνάδελφοί μας , καλούνται να υπογράψουν « ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ » για ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ , ενώ έχουν ήδη υπογράψει δήλωση – άλλου τύπου και μάλιστα επικυρωμένη από Δημόσια αρχή – .

Διευκρινίζουμε ότι η «έκφραση βούλησης » με οποιοδήποτε τρόπο κι αν γίνεται είναι αποδεκτή!

Συνεπώς , οι συνάδελφοι που έχουν υπογράψει την παλιά δήλωση – που συνέταξε ο κ. Καλλιγέρης –  δεν πρέπει να υπογράψουν νέα.