ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Οι κληρονόμοι όσων συναδέλφων απεβίωσαν από 2013 και μετά και δεν τους απεδόθει η επί πλέον παρακρατηθείσα διαφορά υπέρ ΕΟΠΥ, θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΙΚΑ τη συνημμένη αίτηση μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά για να τους επιστραφούν τα επιπλέον παρακρατηθέντα ποσά

 

sel 1

sel 2 (2)