ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑ.ΣΥ.ΣΥ.ΑΤΕ

               

 

                 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 

Διενεργήθηκε στον Πανελλήνιο  Σύλλογο συνταξιούχων ΑΤΕ, η αποφασισθείσα από τη Γενική Συνέλευση ψηφοφορία για την ενοποίηση των συλλόγων.

Με συντριπτική πλειοψηφία υπερψηφίστηκε η ενοποίηση.

Το ποσοστό του ΝΑΙ ξεπέρασε το 98% !

Μετά από το αποτέλεσμα αυτό, οι δύο σύλλογοι από κοινού θα τρέξουν τις συμφωνημένες ενέργειες  και τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε σύντομα να βρεθούμε όλοι μαζί σε ένα ενοποιημένο και δυνατό σύλλογο. 

Έτσι σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα δύσκολα προβλήματά μας.