ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ (30, 31 ΜΑΙΟΥ & 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)