ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1-1-2023.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

                                           Αθήνα, 26/09/2022

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Υπουργείου Εργασίας και όσες εξαγγελίες έγιναν, οι αυξήσεις που θα ισχύσουν από 1-1-2023, όπως σας ενημερώσαμε σχετικά και με προηγούμενη ανακοίνωση μας, είναι οι παρακάτω:

1)ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.

(Εθνική και ανταποδοτική)

Από 1-1-2023 αναμένεται να αυξηθεί η σύνταξη μας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, με ποσοστό πάνω από 6%.

Η αύξηση αυτή θα προκύψει από τον συντελεστή που θα διαμορφωθεί, προσθέτοντας την μεταβολή του ΑΕΠ με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών καταναλωτή και διαιρώντας το άθροισμα αυτών διά δύο.

Επειδή οι παραπάνω δείκτες κλείνουν, του μεν πληθωρισμού στα μέσα Ιανουαρίου, ενώ το ποσοστό του ρυθμού ανάπτυξης οριστικοποιείται στις αρχές Μαρτίου, το ποσοστό της αύξησης θα κλειδώσει στο τέλος του τριμήνου 2023.

Οπότε η πιθανότερη ημερομηνία καταβολής της αύξησης, αναδρομικά από 1/1/2023, θα γίνει στο τέλος Μαρτίου με τις συντάξεις του Απριλίου.

Ζεστό χρήμα όμως στη τσέπη τους θα δουν μόνο οι συνταξιούχοι που έχουν μηδενική η μικρή προσωπική διαφορά.

Κυρίως οι παλαιότεροι συνταξιούχοι που έχουν μεγάλη θετική προσωπική διαφορά, δεν θα δουν χρήμα στη τσέπη τους από την αύξηση του 2023 και θα δουν μόνο λογιστικές αυξήσεις, δηλαδή μείωση της προσωπικής τους διαφοράς, που προέκυψε μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση τα όσα προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου, το ποσό της σύνταξης που υπολογίστηκε στον συνταξιούχο, ήταν μικρότερο της σύνταξης που έπαιρνε μέχρι τότε και για να μην παίρνει λιγότερα, το επί πλέον ποσό καταχωρήθηκε σαν προσωπική διαφορά και αποφασίστηκε η διαφορά αυτή να μηδενιστεί συμψηφιζόμενη με τις μελλοντικές αυξήσεις των συντάξεων.

2) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

Πρόκειται για την αύξηση στις συντάξεις πολλών συνταξιούχων με εισόδημα πάνω από 12000 ευρώ ετησίως, που θα προέλθει από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Η εισφορά αυτή παρακρατείται κάθε μήνα σε ποσοστό από 2,2% έως και 10% για συντάξεις πάνω από 1000 ευρώ μηνιαίως, αλλά δεν αφορούν μόνο τις συντάξεις, αλλά το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων για κάθε συνταξιούχο.

3)ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 1-1-2023 ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ (4387/2016).

Από τον Ιανουάριο του 2019 αυξήθηκαν οι συντάξεις μας, με τα ποσά του επανυπολογισμού που έγινε σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου 4387/2016, λόγω των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών που είχαμε πληρώσει.

Η αύξηση προβλεπόταν  να καταβληθεί σε 5 ετήσιες δόσεις.

Μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί οι 4 ετήσιες δόσεις από τον Ιανουάριο κάθε έτους και ήδη έχουν ενσωματωθεί στη μηνιαία σύνταξη.

Η πέμπτη και τελευταία δόση θα καταβληθεί και θα ενσωματωθεί από τον Ιανουάριο του 2023.

Δυστυχώς σε όσους είχαν προσωπική διαφορά δεν καταβλήθηκε η αύξηση αυτή, αλλά μείωσε τη προσωπική τους διαφορά.

4)ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 1-1-2023 ΤΗΣ 4ης ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΒΡΟΥΤΣΗ (4670/2020).

Από τον Ιανουάριο του 2020 σύμφωνα με το νόμο Βρούτση 4670/2020, αυξήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους συνταξιούχους είχαν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και για όλους αυτούς υπήρξαν αυξήσεις στις συντάξεις τους.

Κι αυτές οι αυξήσεις αποφασίστηκε να δοθούν σε 5 ετήσιες δόσεις.

Μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί οι 3 ετήσιες δόσεις από τον Ιανουάριο κάθε έτους και ήδη έχουν ενσωματωθεί στη μηνιαία σύνταξη.

Τον Ιανουάριο του 2023 θα ενσωματωθεί στις συντάξεις η τέταρτη και προτελευταία ετήσια δόση της αύξησης του νόμου αυτού.

Κι αυτή η αύξηση δεν καταβλήθηκε σε όσους υπήρχε υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, αλλά μείωσε ή εξαφάνισε τη διαφορά τους.

5)ΕΦΑΠΑΞ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 250 ΕΥΡΩ.

Ανακοινώθηκε ότι τον Δεκέμβριο 2022 θα δοθεί και πάλι ενίσχυση σε διάφορες ομάδες πολιτών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και πολλοί συνταξιούχοι.

Το ποσό της ενίσχυσης αυτής αυξάνεται στα 250 ευρώ από 200 που ήταν η προηγούμενη, ενώ θα είναι περισσότεροι οι δικαιούχοι συνταξιούχοι, δηλαδή θα την πάρουν όσοι συνταξιούχοι έχουν μηνιαίο εισόδημα 800 ευρώ αντί των 600 ευρώ που ίσχυσε στην προηγούμενη ενίσχυση.

Παράλληλα θα διευρυνθεί και το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος και της περιουσίας: α)ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 16.800 ευρώ (προηγούμενο έως 14.400) και β)ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ (προηγούμενη έως 200.000 ευρώ).

Εκτός από τις αυξήσεις των συντάξεων, εξαγγέλθηκαν και άλλα κοινωνικά μέτρα όπως, η στήριξη για το ρεύμα και το φυσικό αέριο, το επίδομα θέρμανσης, πακέτο στέγης, κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του πρώην ΟΑΕΔ, κ.ά.

Τέλος η Κυβέρνηση οφείλει να εξετάσει το πρόβλημα της προσωπικής διαφοράς, που καθιέρωσε ο πλέον άδικος και σκληρός νόμος Κατρούγκαλου.

Αφορά κυρίως παλαιούς συνταξιούχους και θα πρέπει να απαλλαγούν από αυτή, ώστε να παίρνουν όλοι πραγματική αύξηση και όχι λογιστική.

Επίσης η Κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει την υπόσχεση της, να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ και να καταβάλλει άμεσα σε όλους τα αναδρομικά 11 μηνών της επικουρικής σύνταξης και των δώρων, ανεξάρτητα αν έχουν κατατεθεί ή όχι οι σχετικές αγωγές.

Θα παρακολουθούνται από κοντά οι παραπάνω σημαντικές διεκδικήσεις και θα γίνονται συνεχόμενες πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση, για την εφαρμογή τους και την επιτέλους δικαίωση των συνταξιούχων.

 Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΥ