Βελτιωμένη θέση Συνταξιούχων ΑΤΕ 14.1.2014

Θέμα :  Βελτιωμένη θέση  τους Συνταξιούχων ΑΤΕ

 

 

Συνάδελφοι,

Μετά από πολύμηνες ενέργειες των Συλλόγων μας (έγγραφα 198/6.9.13, 209/30.10.2013 και 215/20.11.2013) το ΙΚΑ με το Α11/208/31.12.2013 έγγραφό του (που σας κοινοποιείται) έλυσε το θέμα:

Συγκεκριμένα οι Συνταξιούχοι του Τ.Σ- ΑΤΕ δικαιούνται της ίδιας  περίθαλψης ( κατηγορία νοσηλείας) με τους συνταξιούχους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  που αφορά τους συνταξιούχους των Ειδικών Ταμείων.

Κατά συνέπεια όσοι έχετε πρόβλημα με την κατηγορία Νοσηλείας (θέση Γ !) θα απευθύνεστε στα κατά τόπους καταστήματα του ΙΚΑ, έχοντας την πράξη συνταξιοδότησης και θα ζητάτε την ένταξή σας (σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο) στην αντίστοιχη κατηγορία.

 

 

βελτιωμενη  θεση Συνταξιουχων ικα