ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα , 09/06/2022

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2022 στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» η Ετήσια τακτική (εκλογική) Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων.Εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ισολογισμοί διαχειριστικών και οικονομικών περιόδων των ετών 2019, 2020, 2021, καθώς και ο προϋπολογισμός του έτους 2022.Καθορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η 1-7-2022 και θα διεξαχθούν με επιστολική ψήφο σύμφωνα με το καταστατικό μας.Λεπτομέρειες και οδηγίες για τις εκλογές θα σας δοθούν από την εφορευτική επιτροπή.