ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

    

   Συναντήθηκαν σήμερα για μια φορά ακόμα, εκπρόσωποι των δύο Συλλόγων συνταξιούχων ΑΤΕ , με    την υφυπουργό οικονομικών κ. Παπανάτσιου. Συζητήθηκε το θέμα της μη φορολόγησης της προκαταβολής του ΕΛΕΜ , κατατέθηκαν όλα τα στοιχεία που καταδεικνύουν το δίκαιο αίτημά μας, εξηγήθηκε και τονίστηκε στην κ. υφυπουργό ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση και δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουμε έναν άδικο φόρο.

         Η κ. υφυπουργός υποσχέθηκε να επανεξετάσει το θέμα, αλλά μόνο για το φόρο που προέκυψε μετά την εκκαθάριση της δήλωσης. Κράτησε πολλές επιφυλάξεις, σχεδόν αρνήθηκε την επιστροφή του 20% που παρακρατήθηκε από τον ΕΛΕΜ όταν μας χορήγησε την προκαταβολή.

         Θα περιμένουμε την οριστική απάντηση του υπουργείου και στην συνέχεια τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω ενέργειες.

                                                 Το Δ.Σ του Συλλόγου