ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ

Αφορά όλους όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 27/07/2012

sel 1 (2) sel 2 (2) sel 3 (2) sel 4 (2) sel 5 (2) sel 6 (2) sel 7 (2) sel 8 (2)