ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18.1.2019

 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας είναι γνωστό ότι στην Ολομέλεια το Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) εκκρεμεί σειρά ζητημάτων σχετικώς με τα ζητήματα των μειώσεων των συντάξεων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, της συνταγματικότητας ή μη των διατάξεων του αποκαλούμενου «νόμου Κατρούγκαλου» κλπ. Η αναμενόμενη με μεγάλο ενδιαφέρον απόφαση του ΣτΕ θα καθορίσει και το χρονικό σημείο από το οποίο οι δικαιούχοι θα δικαιούνται να αναζητήσουν αναδρομικές παροχές που τους έχουν κοπεί. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την πάγια νομολογία του ΣτΕ το «δεδικασμένο» που θα δημιουργήσει η αναμενόμενη απόφαση θα αφορά μόνο σ’ αυτούς που θα έχουν κινηθεί νομικά μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης της αποφάσεως, δηλαδή σ’ αυτούς που θα έχουν ασκήσει σχετική αγωγή.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω το Δ.Σ του Συλλόγου μας συνέστησε στα μέλη του να ασκήσουν, εφ’ όσον το επιθυμούν, αγωγή για τις διαφορές της Εισφοράς Αλληλεγγύης που παρανόμως ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να υπολογίζει στα πλασματικά ποσά που λαμβάναμε πριν από τις μειώσεις που επιβλήθηκαν με τους νόμους 4024, 4051 και 4093. Ενόψει της αναμενόμενης απόφασης του ΣτΕ υπενθυμίζουμε τα ανωτέρω και συνιστούμε την άσκηση των σχετικών αγωγών το συντομότερο δυνατό προκειμένου να διασφαλίσετε ότι δεν θα χάσετε τα χρήματα που κατά την άποψή μας δικαιούσθε.
Ο Σύλλογός μας, όπως αναλυτικά σε προηγούμενη ανακοίνωσή του αναφέρει, αναλαμβάνει να υποστηρίξει το αίτημά σας συγκεντρώνοντας τα δικαιολογητικά σας, συντάσσοντας τους σχετικούς πίνακες και προωθώντας τους στο νομικό συνεργάτη μας( κ. Λάμπρο Μακρυγιάννη) για τα περαιτέρω.