ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25.4.2014

Συνάδελφοι,

Όπως σας ενημερώσαμε με ανακοίνωσή μας στην ιστοσελίδα μας την 11/03/2014, το Ειρηνοδικείο εξέδωσε την απόφαση 248/2014.

Κατά της απόφασης οι δύο Σύλλογοι Συνταξιούχων ασκήσανε έφεση.

Όμως το Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ αιφνιδιαστικά στις 17/04/2014 ρευστοποίησε χρεόγραφα που ανήκαν στα περιουσιακά στοιχεία  του ΕΛΕΜ.

Τα Γενικά Συμβούλια των δύο Συλλόγων μας συμβουλευόμενα τους Νομικούς τους αποφάσισαν να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα του Οικονομικού Εγκλήματος, καταγγέλλοντας την ενέργεια αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΥΠΑΤΕ.

 

                                                         ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ