ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Οι συνάδελφοι που κατέθεσαν ενδικοφανή προσφυγή προς τις ΔΟΥ και έχουν λάβει αρνητική απάντηση, ή έχουν περάσει οι εκατόν είκοσι μέρες- χρόνος που προβλέπεται – χωρίς να έχουν πάρει απάντηση, μπορούν αν το επιθυμούν σε διάστημα 30 ημερών να προσφύγουν στα κατά τόπους αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

Η προσφυγή δεν γίνεται ομαδικά αλλά μεμονωμένα.

Πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να απευθυνθούν στα τοπικά Δικηγορικά Γραφεία και να επιλέξουν μόνοι τους το Δικηγόρο, με την πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

Μέχρι σήμερα αναμένεται ακόμα το αποτέλεσμα από την παρέμβαση των βουλευτών κ.κ. Αυγενάκη και Γκεκέρογλου προς τον υπουργό κ. Τσακαλώτο, που υποσχέθηκε να εξετάσει το θέμα της φορολόγησης μετά την υπογραφή της αξιολόγησης.

Η νεοεκλεγείσα Διαχειριστική Επιτροπή του ΕΛΕΜ πρέπει να εξετάσει την δυνατότητα χορήγησης νέας διορθωτικής βεβαίωσης, ώστε  με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης να διορθωθεί ο κωδικός 301 που δηλώθηκε από τη προηγούμενη Επιτροπή στην εφορία.