ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667

Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr

10561 ΑΘΗΝΑ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της 21-9-2017 ασχολήθηκε με αρκετά θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους μας.  Σας ενημερώνουμε παρακάτω για την πορεία και την εξέλιξη των θεμάτων αυτών:

 

Διακοπή επικούρησης από το ΕΤΕΑΕΠ.

Με την συμπλήρωση απονομής της επικουρικής σύνταξης για διάστημα όσο και τα έτη ασφάλισης, το ΕΤΕΑΕΠ παράνομα και όχι σύμφωνα με όσα προβλέπονται διέκοψε την καταβολή της σε αρκετούς συνταξιούχους.  Η προσφυγή στο ΣτΕ που έγινε από τους δύο Συλλόγους Συνταξιούχων, παραπέμφθηκε να δικαστεί από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Είμαστε σε αναμονή για την ημερομηνία εκδίκασης.

Φορολόγηση της προκαταβολής που χορήγησε το ΕΛΕΜ.

Όλες οι προσπάθειες και ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα, με υπομνήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητο Αρχή, με παραστάσεις σε βουλευτές και πολιτικά κόμματα, με διάφορες γνωμοδοτήσεις από Νομικούς και φοροτεχνικούς, δυστυχώς δεν είχαν αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και θα πιέσουμε όπου χρειάζεται μέχρι να γίνει δεκτό το δίκαιο αίτημά μας. Για όσους επιθυμούν να καταθέσουν στην αρμόδια Δ Ο Υ ενδικοφανή προσφυγή,  ενημερώσαμε έγκαιρα και αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας τα σχετικά δικαιολογητικά, ως επίσης και σχετικές οδηγίες. Η ενδικοφανής προσφυγή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τυχόν κατάθεση αγωγής στο μέλλον. Μας απασχόλησε και ο τρόπος που ενήργησαν οι αρμόδιοι στο ΤΥΠΑΤΕ και ΕΛΕΜ και οι τυχόν ευθύνες τους για τον τρόπο χορήγησης και στη συνέχεια φορολόγησης του οικονομικού βοηθήματος. Απευθυνθήκαμε για το θέμα αυτό σε Νομικό Γραφείο και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

  Αναδρομικά από επιπλέον εισφορές στον ΕΟΠΥ.

Απο την 1-6-2013 που ενταχθήκαμε στον ΕΟΠΥ, καταβάλαμε εισφορά επί του αρχικού ποσού της σύνταξης μας και όχι επί του πραγματικού καταβλητέου μετά την αφαίρεση των μνημονιακών περικοπών. Μετά από επανειλημμένες διαμαρτυρίες και πιέσεις, τόσο από τους δύο Συλλόγους μας, όσο και από άλλα σωματεία, ο ΕΟΠΥ εφάρμοσε σωστά το Νόμο από 1-7-2016 και υπολογίζει την εισφορά στο καταβλητέο ποσό.  Για τα επιπλέον παρακρατηθέντα ποσά από τον ΕΟΠΥ, ο αρμόδιος υφυπουργός δήλωσε ότι θα μας επιστραφούν άμεσα.  Αν αυτό δεν γίνει και είναι μόνο λόγια και ψεύτικες υποσχέσεις, τότε θα τα διεκδικήσουμε δικαστικά με ομαδικές αγωγές.  Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Προσφυγή στη δικαιοσύνη για εντολή διαχειριστικού ελέγχου στο ΤΥΠΑΤΕ και ΕΛΕΜ.

Εκτελώντας απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, προσφύγαμε με μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Οικονομικού εγκλήματος και ζητήσαμε να διατάξει διαχειριστικό έλεγχο στο ΤΥΠΑΤΕ και ΕΛΕΜ. Ζητήσαμε να ελεγχθούν σε βάθος τα πεπραγμένα των Διοικητικών Συμβουλίων και των Διαχειριστικών επιτροπών και κυρίως να ελεγχθεί ο τρόπος διαχείρισης των αποθεματικών του λογαριασμού επικούρησης και αν τηρούνται όσα προβλέπει ο νόμος, το καταστατικό και οι δικαστικές αποφάσεις.

Καταγγελία της Γενικής Συνέλευσης της 16-9-2017.

Το Δ Σ συζήτησε για τον τρόπο σύγκλησης και διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου Υγείας την 16-9-2017 και αποφάσισε να καταγγείλει την Συνέλευση αυτή, καθώς και τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Ενοποίηση Συλλόγων.

Το θέμα της ενοποίησης προχωρά, είμαστε σε καλό δρόμο, υπάρχει στα περισσότερα θέματα ταύτιση απόψεων και σύντομα ελπίζουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Οι εργασίες της επιτροπής των δύο Συλλόγων συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς και κυρίως σε καλό κλίμα επίλυσης όλων των θεμάτων που προκύπτουν.

 

Το Δ.Σ του Συλλόγου