ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 29/05/2013

                                                  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση της Βουλής , εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία , μετά από συζήτηση τουλάχιστον 2 ωρών, η τροπολογία για την ένταξή μας στον ΕΟΠΥΥ από 01/06/2013.

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις λάβουμε τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου.

Σχετικά με τις «ενστάσεις» κάποιων εκ των αγορητών (κυρίως αριστεράς προέλευσης ) όσον αφορά την τύχη του προσωπικού του Ταμείου, πρώτοι οι Σύλλογοί μας ήταν εκείνοι που «ζήτησαν» την συντεταγμένη ένταξη του Ταμείου στον ΕΟΠΥΥ (δηλ. πολυιατρεία , προσωπικό κ.λ.π.) και προς την κατεύθυνση αυτή – δηλώνουμε κατηγορηματικά – θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας , παρ’ όλη την «πικρία» που μας «κληρονόμησαν» κάποιοι της Διοίκησης του Ταμείου !!

Δηλώνουμε επίσης ότι δεν έχουμε προσωπικές φιλοδοξίες και πάνω από όλα θέτουμε το συμφέρον του Ταμείου και του προσωπικού, που με κόπους και θυσίες το φέραμε στη θέση που είχε το 2009!!

Επιβεβαίωση των ανωτέρω αποτελούν : 1) Το από 15/01/2013 εισηγητικό μας σημείωμα , προς τον Γεν. Γραμματέα εποπτείας των Υπουργείων Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας που προτείνεται : « Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ , κατά την άποψή μας , είναι η ένταξη και των Συνταξιούχων της Α.Τ.Ε – όπως έγινε για τους εν ενεργεία υπαλλήλους αλλά και για άλλους κλάδους ασφαλισμένων – στο νεοσύστατο Ταμείο Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Υπόψη, ότι το ΤΥΠΑΤΕ , διαθέτει , πλήρως οργανωμένες μονάδες (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πάτρα) πρωτοβάθμιας περίθαλψης π.χ. Πολυιατρεία – Ακτινογραφικά μηχανήματα – Μικροβιολογικά εργαστήρια – Οδοντιατρεία κ.λ.π., τα οποία μπορούν να καλύψουν ( με το έμπειρο προσωπικό τους) ένα μεγάλο μέρος της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης που καλείται να παράσχει ο ΕΟΠΥΥ. Κατόπιν όσων εκτέθηκαν ανωτέρω, παρακαλούμε να μελετήσετε με τη δέουσα προσοχή το θέμα και να εισηγηθείτε λύση σε ένα δίκαιο αίτημα 14.000 απόμαχων της κοινωνίας που προσέφεραν σημαντικότατες υπηρεσίες στην ανάπτυξη της Ελληνικής Αγροτικής Οικονομίας, εντάσσοντας το ΤΥΠΑΤΕ στον ΕΟΠΥΥ».

2) Άμεση απάντηση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ υπήρξε με το 5729/6.2.2013 έγγραφό του όπου αναφέρεται : « μπορεί να μεταφερθεί στον ΕΟΠΥΥ το ΤΥΠΑΤΕ, αφού από το Ν.3918/2011 και 4052/2012 προβλέπεται ένταξη και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου».

3) Το από 22.1.2013 κοινό πρακτικό των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων το οποίο απεστάλει στις 15.2.2013 στον ΕΟΠΥΥ,  με το οποίο προτείνεται : « Προκειμένου να αντιμετωπισθεί ΑΜΕΣΑ ένα τέτοιας βαρύτητας γενικότερο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να στοιχίσει ζωές, και ταυτόχρονα, να ΜΗΝ απαξιωθεί μια από τις καλύτερες υποδομές και υπηρεσίες παροχής ασφάλισης υγείας, όπως είναι ο Κλάδος Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ, ο οποίος διαθέτει α) Σε δύο ιδιόκτητα κτίρια επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου αρθ. 43, πλήρως εξοπλισμένα ιατρεία, με έμπειρο και άξιο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, β) Πολυιατρείο στη Θεσσαλονίκη και γ) Μαζί με τους άλλους Φορείς Υγείας, Πολυιατρείο στην Πάτρα, η απαξίωση της οποίας υποδομής θα οδηγούσε πολλές δεκάδες εργαζομένων,(145 περίπου), στην ανεργία και σε ζημιές τους πιστωτές του Κλάδου Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ».

 Η ευθύνη για τις όποιες εξελίξεις στο θέμα αυτό σε καμιά περίπτωση δεν βαρύνει τους Συνταξιούχους, αλλά την «παράνομη» Διοίκηση του Ταμείου, που στις 8/2/2013 και στις 9/5/2013 με επιστολές του Προέδρου μπλοκάρισε τις διαδικασίες και οδήγησε στα γνωστά αποτελέσματα!