ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Σχετικά με το θέμα του ΕΠΑΝΥΠΟΛΓΙΣΜΟΥ των συντάξεων μας, που επανειλλημένα έχει αναδείξει και έχει ενημερώσει τα μέλη του ο σύλλογος μας, αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας και προηγείται από όλα τα αιτημάτα μας.
Θεωρούμε πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να έχουμε συνταξιούχους με διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των συντάξεων τους, ανάλογα με το χρόνο της συνταξιοδότησης τους.

Ο άδικος νόμος Κατρούγκαλου, λειτουργώντας τελείως αντισυνταγματικά διαχώρησε σε δύο κατηγορίες τους συνταξιούχους, αν και έχουμε καταβάλλει όλοι τις ίδιες και πολύ αυξημένες εισφορές.
Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο των δύο Νόμων αδικεί κατάφορα τους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Μάιο 2016 και ο τρόπος επανυπολογισμού των συντάξεων τους παραβιάζει κάθε έννοια κοινωνικής ασφάλισης.
Οι συντάξεις τους σε καμία περίπτωση, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας και της ανταποδοτικότητας, δεν μπορεί να είναι μικρότερες από τις συντάξεις αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το νόμο Κατρούγκαλου (Μάϊος 2016).

Τον Ιούλιο του 2020 επιτροπή του Πανελληνίου συλλόγου συνταξιούχων ΑΤΕ και με τη συμμετοχή του νομικού Συμβούλου, συναντήθηκε με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου εργασίας κ. Καρασιώτου, προκειμένου να συζητήσει το θέμα του επανυπολογισμου και να αποκατασταθούν οι τεράστιες αδικίες που έχουν προκύψει από το Νόμο Κατρούγκαλου για τους συνταξιούχους της Τράπεζας μας.
Ζητήσαμε να εφαρμοστεί ο Ν. 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4670/20 (νόμος Βρούτση) και για τους αποχωρήσαντες πριν την 13/5/16, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εφαρμόζεται για τους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 13/5/16.

Ο επανυπολογισμός των συντάξεων για όλους τους συνταξιοδοτηθέντες πριν την 13-5-2016 (έναρξη ισχύος του νόμου), συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων της Αγροτικής Τράπεζας, έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 13, 14, 33, 27 και 28 του Ν. 4387/2016, που παρέμειναν και με το νέο νόμο 4670/2020 και με τον υπολογισμό κλιμακωτών ποσοστών αναπλήρωσης, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης( άρθρα 8, 28 και 29).
Με τον τρόπο αυτό επανυπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης προέκυψαν μεγάλες συνταξιοδοτικές ανισότητες και εθίγησαν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, σε σύγκριση με τον υπολογισμό των συντάξεων όσων συνταξιοδοτήθηκαν μετά την εφαρμογή του νόμου την 13-5-2016.

Δηλαδή για τις προ της 13/5/2016 συντάξεις συναδέλφων μας ελήφθη υπόψη ο τελευταίος μισθός εξόδου και επί αυτού μόνο ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η καταβληθείσα σύνταξη (σύμφωνα με τους όρους του πρώην ΤΣΠ ΑΤΕ ), αν και οι αυξημένες εισφορές υπολογίζονταν και καταβάλλονταν στο σύνολο των αποδοχών τους.
Αντίθετα για τις μετά την 13-5-2016 ανταποδοτικές συντάξεις συναδέλφων λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των εν ενεργεία αποδοχών τους και στις οποίες κατεβλήθησαν εισφορές( μισθοί, δώρα, επιδόματα και οποιαδήποτε άλλη αποδοχή ) από το έτος 2002.

Οι εισφορές που εισέπραξε ο ασφαλιστικός φορέας από τους πριν και μετά την 13-5-2016 συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους μας ήταν ίδιες, δηλαδή κατεβλήθησαν από όλους αυξημένες εισφορές, σε όλες τις αποδοχές από το 2002 και μετά. Η αδικία του διαφορετικού υπολογισμού πρέπει να διορθωθεί και να υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη δίκαια και με τον ίδιο τρόπο για όλους τους συνταξιούχους, χωρίς τον χρονικό προσδιορισμό αποχώρησης, πριν ή μετά την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου.
Τέτοιες διακρίσεις στον υπολογισμό των συντάξεων είναι αδικαιολόγητες και απαράδεκτες και πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν, για λόγους δίκαιας και ισόνομης μεταχείρισης και εφαρμογής της αναλογικότητας μεταξύ εισφορών και συνταξιοδοτικών παροχών.

Επίσης στον υπολογισμό της σύνταξης στους μετά την 13-5-2016 λαμβάνεται υπόψη και αναλογία του επιδόματος γάμου. Για τους ίδιους λόγους ισόνομης αντιμετώπισης, πρέπει να εφαρμοστεί και στους συνταξιοδοτηθέντες πριν την 13-5-2016.

Το ίδιο ακριβώς παρατηρείται και στον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων. Υπάρχει διαφορετική και άδικη αντιμετώπιση μεταξύ των πριν και των μετά της 13-5-2016 συνταξιοδοτηθέντων συναδέλφων, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν οι μετά την 13-5-2016 συνταξιοδοτηθέντες σχεδόν διπλάσια επικουρική σύνταξη από τους συνταξιοδοτηθέντες πριν την 13-5-2016, αν και κατέβαλαν όλοι την ίδια αυξημένη εισφορά και σε όλες τις ετήσιες αποδοχές από τον Ιανουάριο του 2002, που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον επανυπολογισμό

Με νέα επιστολή μας προς το Υπουργείο, αλλά και προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ διαμαρτυρηθήκαμε για την μη επίλυση του προβλήματος μας και τη διευθέτηση του άρθρου του Νόμου Κατρούγκαλου που θεσπίζει δύο κατηγορίες συνταξιούχων.
Ζητήσαμε εκ νέου συνάντηση με τον νέο Υπουργό προκειμένου να βρεθεί λύση στη σωστή, δίκαιη και χωρίς διακρίσεις υλοποίηση του ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των συντάξεων μας βάσει του νόμου Κατρούγκαλου 4387/2016, ο οποίος αντί να καταργηθεί σύμφωνα με τις διακηρύξεις του κ. Βρούτση, νομιμοποιήθηκε με δικό του ασφαλιστικό νόμο (4670/20).

Αθήνα 15-2-2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου