ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 14/04/2021

Όπως γνωρίζετε απευθυνθήκαμε με υπομνήματα προς το Υπουργείο Εργασίας  για τον επανυπολογισμό των συντάξεων και την κατάφωρη αδικία που έγινε σε βάρος των συνταξιούχων προ της 13-05-2016, ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου Κατρούγκαλου.

Το τελευταίο υπόμνημα μας  της 17-03-2021 διαβιβάστηκε από το Υπουργείο στο e- ΕΦΚΑ, στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, που μας απέστειλε την συνημμένη απάντηση.

Σε επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο για να διαμαρτυρηθούμε για την απαράδεκτη απάντηση του e-ΕΦΚΑ, μας υποσχέθηκαν ότι θα πραγματοποιηθεί  μαζί τους η συνάντηση που ζητήσαμε.

Θα προσπαθήσουμε στη συνάντηση αυτή να αποδείξουμε το δίκαιο του αιτήματος μας και ότι σε  καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται η ισότιμη μεταχείριση, όπως η υπηρεσία του e- ΕΦΚΑ ισχυρίζεται στην απάντηση της.

Με την στάση τους για μια φορά ακόμα εξαναγκάζουν τους συναδέλφους μας να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη για αποκατάσταση της ζημίας που προξένησε η εφαρμογή των Νόμων 4387/2016 και 4670/2020.