ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

 

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 Α) ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΕΦΚΑ)

Από τον μήνα Δεκέμβριο 2018 και μέχρι σήμερα, όλοι οι συνταξιούχοι δεν έχουμε καμμιά δυνατότητα πρόσβασης στα ενημερωτικά σημειώματα της σύνταξης μας στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.

Όπως γνωρίζετε έχει γίνει ο «επανυπολογισμός» και έχουν «αναπροσαρμοστεί» οι συντάξεις μας σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 14 του Νόμου Κατρούγκαλου, όμως μέχρι σήμερα δεν μας έχει κοινοποιηθεί κάποια διοικητική πράξη αναπροσαρμογής, ούτε έχουμε ενημερωθεί για τα κριτήρια,τις παραμέτρους και τα δεδομένα που λήφθησαν υπόψη για τον «επανυπολογισμό».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των μελών του, απέστειλε τον Μάρτιο 2019 εξώδικη δήλωση-πρόσκληση-διαμαρτυρία προς τον αρμόδιο Υπουργό και προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και κατήγγειλε την μη ενημέρωση του τρόπου επανυπολογισμού των συντάξεων μας και ζήτησε να εκδοθούν άμεσα και να γνωστοποιηθούν οι σχετικές διοικητικές πράξεις και τα ενημερωτικά σημειώματα.

Μετά από ένα  μήνα ο ΕΦΚΑ μας απάντησε ότι θα εκδίδονται ενημερωτικά σημειώματα, όταν το μηχανογραφικό τους σύστημα θα είναι έτοιμο.

Στη συνέχεια μετά από συνεχόμενες οχλήσεις μας και έντονες παρεμβάσεις, στις 10-6-2019 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ το με αριθμ. πρωτ. Σ60/14/704781/7-6-2019 Γενικό έγγραφο με το οποίο μας επισημαίνεται ότι στη διαδικασία του επανυπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνεται η έκδοση Διοικητικής πράξης και είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοικητικών οργάνων να εκδίδουν Διοικητικές πράξεις. Αναφέρει δε στο ίδιο έγγραφο ότι ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων σε όλα τα στάδια για κάθε ασφαλισμένο διενεργείται και αποτυπώνεται στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.

Συνάδελφοι,

με την απάντηση αυτή ο Διοικητής αποφεύγει να απαντήσει πότε θα ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα μας για ενημέρωση, δηλαδή πότε θα εκδοθούν Διοικητικές πράξεις και πότε θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα, προκειμένου κάθε συνταξιούχος να ασκήσει τα δικαιώματα του.

Η ενημέρωση αυτή αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο ώστε κάθε συνταξιούχος που θίγεται να μπορέσει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας την άρση της βλάβης του, όπως δικαιούται από το Σύνταγμα.

Επαναλαμβάνουμε ότι κανένα δικαίωμα μας δεν κινδυνεύει από τη μη κατάθεση αίτησης στον ΕΦΚΑ.

Ο σύλλογος μας τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποστείλει νέα εξώδικη διαμαρτυρία προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και θα πιέσει και πάλι, επιμένοντας στην άμεση έκδοση των   σχετικών  διοικητικών πράξεων και στην ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων.

Επίσης ο Σύλλογος μας για να διασφαλίσει περισσότερο τα δικαιώματα όλων των μελών του, θα προσφύγει με αναφορά στην ανεξάρτητη αρχή του Συνήγορου του πολίτη.

 

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΕΤΕΑΕΠ)

Οι επικουρικές συντάξεις που είχαν χορηγηθεί μέχρι της εφαρμογής του Ν. 4387/2016 ( νόμος Κατρούγκαλου ) επανυπολογίστηκαν χωρίς την ακριβή εφαρμογή του Νόμου, με αποτέλεσμα να είναι πολύ μικρότερες σε σύγκριση με τις συντάξεις που εκδίδονται από την εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου και των όσων προβλέπονται σε αυτόν.

Αν και διαμαρτυρηθήκαμε έντονα με εξώδικο προς τον Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ, μέχρι σήμερα δεν πήραμε καμμιά απάντηση.

Ο σύλλογος θα διαπραγματευτεί με δικηγορικά γραφεία για ομαδικές αγωγές κατά του λάθους τρόπου επανυπολογισμού των επικουρικών μας συντάξεων και σύντομα θα σας ενημερώσει.