ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 2/10/2020

Με τη Νο 1439/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της πιλοτικής προσφυγής του ΕΦΚΑ που εκδικάστηκε την 10-1-2020 αποφασίστηκε ότι οι περικοπές των συντάξεων με τους μνημονιακούς Νόμους 4051, 4093 /2012 είναι αντισυνταγματικές ΜΟΝΟ για το διάστημα Ιούνιος 2015(δημοσίευση αποφάσεων του ΣτΕ 2287,2288/2015), μέχρι τον Μάϊο 2016 που έγινε η δημοσίευση του Ν. Κατρούγκαλου 4387/2016, καθότι μετά την ημερομηνία αυτή οι περικοπές των συντάξεων  δεν έχουν ως δικαιολογία τις διατάξεις των Νόμων 4051/12 και 4093/12, αλλά έχουν ως νόμιμη αιτία περικοπής την διάταξη του άρθρου 14 αυτού του Νόμου ( Ν.Κατρούγκαλου 4387/2016).

Δηλαδή οι νόμοι 4051 και 4093 του έτους 2012 κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και παράνομοι μόνο για το παραπάνω 11μηνο, δηλαδή από Ιούνιο 2015 μέχρι Μάϊο 2016 και αναφέρονται στις περικοπές της κύριας σύνταξης, τις περικοπές της επικουρικής σύνταξης, καθώς και στις περικοπές των δώρων κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Στη λήξη του Ιουλίου 2020, μετά την έκδοση της 1439 απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας,  ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4714/2020 και το άρθρο 114 του Νόμου αυτού προβλέπει: 

α) Όσοι έχουν ασκήσει ήδη αγωγή να πληρωθούν άτοκα τα αναδρομικά του 11μήνου από τις περικοπές των κύριων συντάξεων, τώρα τον Οκτώβριο και δεν χάνουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τα αναδρομικά από τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων και των δώρων με την εκδίκαση της αγωγής τους.

β) Όσοι δεν έχουν ασκήσει αγωγή, με  την πληρωμή των αναδρομικών από τις περικοπές της κύριας σύνταξης, χάνουν όλα τα δικαιώματα για τα αναδρομικά από τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων και τα δώρων.

Μεγάλος αριθμός συνταξιούχων δεν έχει ασκήσει καθόλου αγωγή και με τη καταβολή των παραπάνω αναδρομικών της κύριας σύνταξης, κινδυνεύουν να χάσουν τα αναδρομικά από τις περικοπές των επικουρικών και των δώρων. 

Οι συνταξιούχοι αυτοί που δεν έχουν ασκήσει μέχρι σήμερα αγωγή και προκειμένου να διεκδικήσουν τα αναδρομικά από τις περικοπές των επικουρικών και των δώρων, μπορούν να συμμετέχουν σε ομαδική αγωγή, αρκεί η αγωγή να κατατεθεί πριν ο ΕΦΚΑ τους καταθέσει τα ποσά από τα αναδρομικά της κύριας σύνταξης.

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού εργασίας, τα αναδρομικά από τις περικοπές της κύριας σύνταξης θα κατατεθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου 2020.

Επομένως όσοι συνάδελφοι δεν έχουν ασκήσει αγωγή και επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε ομαδικές αγωγές έστω και τώρα, τους ενημερώνουμε ότι τα παρακάτω δικηγορικά γραφεία μας απέστειλαν προσφορά συμμετοχής σε ομαδικές αγωγές με τους αναφερόμενους σε αυτή οικονομικούς όρους:

Α ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΝΝΑΜΠΕΛΑ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ` ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57 , ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2112260738, 6942718268
Email info@tlo.gr

Για την ένταξη σας  στις νέες ομαδικές αγωγές του Δικηγορικού Γραφείου μας ώστε να διεκδικήσουμε τα αναδρομικά από τις αντισυνταγματικές περικοπές που επιβλήθηκαν  στην επικουρική σύνταξη, καθώς και στα Δώρα της κύριας σύνταξης και επικουρικής σύνταξής  από Ιούνιο 2015 έως Μάιο 2016, σας ενημερώνουμε ότι:

1)Τα συνολικά έξοδα άσκησης της αγωγής (συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης κοινοποίησης και συζήτησης κάθε αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών) υπολογίστηκαν σε 40 ευρώ κατ’ άτομο  για κάθε ομαδική αγωγή με ελάχιστο αριθμό ατόμων τα 30 άτομα

          2)Εάν τα αιτούμενα ποσά καταβληθούν με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης πριν   την ολοκλήρωση της δίκης, δεν θα υπάρξει ποσοστό αμοιβής. Η ΑΜΟΙΒΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ.

 3)Εάν ολοκληρωθεί η δίκη και σε περίπτωση επιτυχούς έκβασής της, το ποσό αμοιβής ορίζεται σε 3% συν ΦΠΑ επί του ποσού που θα εισπραχθεί.

Β ΠΡΟΤΑΣΗ 

Το δικηγορικό γραφείο ΕΛΕΝΗ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ τηλ. 210-3637733 προσφέρει τη δυνατότητα να ασκηθεί  Αγωγή κατά ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ με 35,00 / κατ΄ άτομο για πρώτη φορά, με τους ακόλουθους όρους :

        1) Για ομαδικές Αγωγές από 26 έως 49 ενάγοντες  το ποσό των 35,00 Ευρώ, κατ’  άτομο,  για τη σύνταξη, κατάθεση, κοινοποίηση και συζήτηση της Αγωγής σε πρώτο βαθμό και δικηγορική αμοιβή εκ ποσοστού 4% πλέον ΦΠΑ (όπως ειδικότερα εξειδικεύεται στο εργολαβικό δίκης) .

         2) Για ομαδικές Αγωγές των 10 έως 25 εναγόντων, το κατ’ άτομο κόστος ανέρχεται στα 50,00 Ευρώ, με την ίδια ως άνω δικηγορική αμοιβή εκ ποσοστού 4% πλέον ΦΠΑ (όπως ειδικότερα εξειδικεύεται στο εργολαβικό δίκης) .

         3) Για λιγότερα από 10 άτομα, το δικηγορικό γραφείο επιφυλάσσεται να καθορίσει το κόστος της κατ’ άτομο συμμετοχής (δικηγορική αμοιβή ως ανωτέρω)  .

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν είτε με το σύλλογο μας στα τηλέφωνα 210-3250540 και 210-3212732, είτε με όποιο δικηγορικό γραφείο από τα ανωτέρω επιλέξουν, ώστε να τους δοθούν σχετικές οδηγίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άσκηση της αγωγής. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να παραληφθούν από τα Δικηγορικά Γραφεία έως 20-10-2020.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθυστερήσαμε να σας ενημερώσουμε γιατί υπήρχε πληροφορία ότι θα δινόταν λύση από το ΕΦΚΑ και την Κυβέρνηση.