ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20.2.2014

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

                                                                                           20/2/2014

Συνάδελφοι,

Στην ιστοσελίδα του ΤΥΠΑΤΕ (την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε) εμφανίστηκε «όψιμα»  εξώδικο που ο «πρόεδρος» του ΤΥΠΑΤΕ, είχε στείλει στους δύο Συλλόγους Συνταξιούχων την 2/12/2013!!!

Όμως για λόγους δεοντολογίας (σπάνιο είδος) θα έπρεπε να συνοδεύεται με την απαντητική επιστολή των δυο Συλλόγων  Συνταξιούχων της  5/12/2013.

Για να σχηματίσετε όμως  ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα για τα θιγόμενα στο εξώδικο ζητήματα, είμαστε αναγκασμένοι και εμείς  να αναρτήσουμε σήμερα στην ιστοσελίδα μας  την απαντητική επιστολή των δύο Συλλόγων.

Σημειώνουμε πως, επιτέλους , θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε κάθε κατεύθυνση πως:

Οι δύο Σύλλογοι Συνταξιούχων δεν άσκησαν διαχείριση στο ΤΥΠΑΤΕ ούτε στον ΕΛΕΜ.

Διαχείριση άσκησαν στο ΤΥΠΑΤΕ  το Διοικητικό του Συμβούλιο και στον ΕΛΕΜ η Διαχειριστική επιτροπή του,  με ότι αυτό συνεπάγεται.

Δυστυχώς τις προτάσεις , την  πείρα και την  σοφία αυτών που δημιούργησαν το ΤΥΠΑΤΕ  δεν τα έλαβαν υπόψη  στα σοβαρά  εκείνοι  που θα έπρεπε. Απεναντίας μέσα  από τα  sites  και τις «φυλλάδες τους»   οι Συνταξιούχοι χλευάστηκαν με  χαρακτηρισμούς όπως   «Ανιακοί γέροντες », «κλόουν», «ανθρωποφάγοι» κ.λπ.

Όμως η ώρα του απολογισμού είναι «προ των πυλών»

 

επι. απα 1 επ. απ 2 επ.απ 3 επ.απ 4