ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667

Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr

10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα , 30/4/2019

Συνάδελφοι,

Σας ανακοινώνουμε ότι το ΕΤΕΑΕΠ σε εφαρμογή των Νόμων 4554/18-7-2018 και 4578/3-12-2018 σχετικά με την έναρξη και διακοπή του δικαιώματος επικουρικής σύνταξης , επαναχορήγησε το Μάϊο όσες συντάξεις έχουν διακοπεί από 1-1-2019 και εντεύθεν .

Τον επόμενο μήνα θα καταβληθούν και τα αναδρομικά των συντάξεων αυτών από το μήνα διακοπής τους .

Αναμένεται να γίνει επαναχορήγηση και των συντάξεων που διακόπηκαν από την ψήφιση των ανωτέρω Νόμων.

Η ψήφιση και η εφαρμογή τους θα ενισχύσει και την εξέλιξη της προσφυγής μας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο  για την διακοπή των παλαιότερων επικουρικών συντάξεων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ