Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα , 15/02/2022

Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η παραπληροφόρηση με συνεχόμενα ψεύδη και ανακρίβειες από τα «γνωστά παπαγαλάκια», που έχουν αναλάβει εργολαβικά για να καλύπτουν και να προσπαθούν ανεπιτυχώς να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, τις απαράδεκτες και αντικαταστατικές ενέργειες στο Ταμείο Πρόνοιας, έχουν κουράσει πλέον και η υπομονή και η ανοχή των Συναδέλφων έχει εξαντληθεί.

Έχουν άποψη και παρουσιάζονται γνώστες και «ειδήμονες» επί παντός επιστητού, ακόμα και για το παράνομο Δάνειο που χορηγήθηκε από το Ταμείο ΠΡΟΝΟΙΑΣ στον ΚΑΣΥΑΤΕ, ενώ η ασχολία τους στην Τράπεζα ήταν άλλη, όπως π χ η επισκευή κλειδαριών στα χρηματοκιβώτια.

Σχετικά με το δάνειο προς το ΚΑΣΥΑΤΕ, αν χορηγήθηκε νόμιμα ή παράνομα, με τις παρακάτω τοποθετήσεις μας οι Συνάδελφοι που ενδιαφέρονται και επιθυμούν να ενημερωθούν, θα μπορέσουν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα και θα σχηματίσουν υπεύθυνη και σωστή δική τους άποψη.

Οι περισσότεροι γνωρίζετε από την υπηρεσία σας στην Τράπεζα ότι η χορήγηση δανείων απαιτεί να εφαρμόζονται συγκεκριμένες διαδικασίες και γι αυτό ανατίθεται σε υπαλλήλους που έχουν ειδικές γνώσεις, για να ακολουθούν επακριβώς όσα προβλέπονται.

Πριν την έγκριση ενός Δανείου συγκεντρώνονται, από τα υπεύθυνα όργανα χορηγήσεων, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται: (αιτήσεις, καταστατικά, αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων, αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, τίτλοι κυριότητας ακινήτων κλπ).

Η ευθύνη για τη νομιμότητα της έγκρισης και χορήγησης του Δανείου ανήκει σε αυτόν που χορηγεί το Δάνειο και όχι σε αυτόν που το ζητάει και το παίρνει, δηλαδή υπεύθυνα είναι τα όργανα των φορέων που χορηγούν τα δάνεια και όχι των πελατών – φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων -που τα λαμβάνουν.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση την ευθύνη για το νόμιμο της χορήγησης έχει το Ταμείο Πρόνοιας και όχι ο ΚΑΣΥΑΤΕ.

Οι απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για τη χορήγηση Δανείου από το Ταμείο Πρόνοιας στον ΚΑΣΥΑΤΕ δεν τηρήθηκαν ποτέ:

1)Κανένα άρθρο του καταστατικού του Προνοίας δεν προβλέπει δανειοδότηση από τα αποθεματικά του προς τρίτους, έστω κι αν οι τρίτοι είναι «αδελφά σωματεία», όπως οι ανωτέρω εμπλεκόμενοι τα ονομάζουν.

2)Η χορήγηση δανείου με υπογραφή σχετικής σύμβασης από τα δύο μέρη, συμφωνία επιτοκίου για υπολογισμό τόκων, είσπραξη χαρτοσήμου κλπ, δεν έχει διευκρινιστεί από τους υπεύθυνους του Ταμείου Πρόνοιας αν μπορεί να γίνει η απαιτείται έκδοση αδείας από την αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος.

3)Ακόμα και στην περίπτωση που υποθετικά υπήρχε νομιμότητα στα δύο παραπάνω προβλεπόμενα, οι αρμόδιοι του Ταμείου Πρόνοιας θα έπρεπε να ζητήσουν να προσκομιστούν από το ΚΑΣΥΑΤΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα.

Αν ζητούσαν όλα αυτά και έκαναν τον προβλεπόμενο έλεγχο πριν τη χορήγηση, δεν θα προχωρούσαν σε καμμιά χορήγηση αφού δεν υπήρχε η απαραίτητη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του ΚΑΣΥΑΤΕ για λήψη Δανείου, όπως προβλέπει το καταστατικό του στο άρθρο 14, παρ. Θ.

Όσον αφορά για τη δήλωση ότι γνώριζε ο αναπληρωτής Ταμίας του ΚΑΣΥΑΤΕ για τη λήψη Δανείου 200000 από το ΠΡΟΝΟΙΑΣ, (βέβαια δεν αναφέρονται και στη λήψη Δανείου άλλων 200000 τρεις μήνες νωρίτερα από το ΕΛΕΜ), είναι συκοφαντικό και αόριστο, χωρίς να αποδεικνύεται από κανένα στοιχείο.

Δεν συζητήθηκε ποτέ θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΑΣΥΑΤΕ για λήψη Δανείου, δεν υπάρχει τέτοιο πρακτικό και δεν ενημερώθηκαν ποτέ τα μέλη του ΔΣ και μαζί και ο Αναπληρωτής Ταμίας, που δυστυχώς δεν υπάρχει και δεν έχει ανατεθεί σε κανέναν τέτοιο αξίωμα και ψευδώς αναφέρεται.

Εξ άλλου και στις ένορκες καταθέσεις που δόθηκαν από τους κ.κ. Χ. ΞΥΝΑ και Α. ΑΛΜΠΑΝΗ, πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του ΚΑΣΥΑΤΕ, δεν υποστηρίζεται από κανέναν ότι πραγματοποιήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο, παρά δηλώνεται ότι ο πρόεδρος, για ανάγκες που είχε ο Συνεταιρισμός, υπέβαλε μόνος του αίτηση στο Προνοίας για να χορηγηθεί το δάνειο και δεν αναφέρεται πουθενά ότι προηγουμένως ενημερώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν κάποιος έδωσε διαφορετική ένορκο κατάθεση, να γνωρίζει ότι διέπραξε το αδίκημα της ψευδορκίας.

Επομένως το Ταμείο Πρόνοιας χορήγησε μη νόμιμα το Δάνειο, αφού δεν έλαβε υπόψη όσα προβλέπονται ή δεν προβλέπονται στο καταστατικό του και στο καταστατικό του ΚΑΣΥΑΤΕ.

Η προσπάθεια κάλυψης των ευθυνών για τη παράνομη δανειοδότηση με ψεύδη και αστήρικτες δικαιολογίες, αν γνώριζε ή δεν γνώριζε ο ανύπαρκτος Αναπληρωτής Ταμίας, είναι αστείες και δεν δικαιολογούν τη πράξη τους.

Οι μη έχοντες τις κατάλληλες γνώσεις στα θέματα δανείων, καθώς και σε πολλά άλλα θέματα που ανακατεύονται, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί και να μην καταπίνουν αμάσητα όσα τους δίνουν οι άλλοι για δημοσίευση.