ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ 8.1.2014

 

Συνάδελφοι,

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ- ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

 

Όπως είναι ήδη γνωστό ο ΚΑΣΥΑΤΕ, με την ενεργό συμμετοχή και του Συλλόγου μας, πέτυχε μια πολύ σημαντική συμφωνία , με την ELG – Life, για την συμπληρωματική κάλυψη υγείας των συναλλασσομένων του. (Κινητή τηλεφωνία – Ασφαλίσεις.)

 

Ήδη πολλοί από σας, που είχατε συναλλαγές με τον ΚΑΣΥΑΤΕ  και κυρίως τηλεφωνικές συνδέσεις COSMOTE, έχετε παραλάβει την κάρτα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ που σας απέστειλε ο ΚΑΣΥΑΤΕ , – ΔΩΡΕΑΝ!!

 

Ο σύλλογός μας αξιολογώντας την κίνηση αυτή του ΚΑΣΥΑΤΕ, τη θεωρεί σημαντική επιτυχία και συστήνει , σ’ όσους επιθυμούν , την συμμετοχή σ΄ αυτό το πρόγραμμα!

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε την επιστολή του Προέδρου του ΚΑΣΥΑΤΕ , σχετικά με το θέμα αυτό και για κάθε πληροφορία θα απευθύνεστε στο τηλέφωνο του (ΚΑΣΥΑΤΕ) 210. 3610844

 

ΚΑΣΥΑΤΕ