ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Τα Δ.Σ των των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων ΑΤΕ, ξεκαθάρισαν τη θέση τους, ότι είναι απαράδεκτοι οι όροι οι οποίοι έχουν τεθεί στις Αιτήσεις του ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ, για την χορήγηση των χρηματικών ποσών που έχει εγκρίνει η έκτακτη Γ.Σ της 19/5/22.

Εμμένουμε στη κοινή θέση των δύο Συλλόγων να μην υπογράψουμε τις συγκεκριμένες Αιτήσεις με τους απαράδεκτους όρους που μας επιβάλει το ΤΥΠΑΤΕ.

Όσοι ήδη έχουν υπογράψει και έχουν αποστείλει τις συγκεκριμένες αιτήσεις και δεν έχουν υλοποιηθεί, να τις ανακαλέσουν.

Όσοι για λόγους οικονομικής ανάγκης ή για λόγους υγείας ή προχωρημένης ηλικίας υπέγραψαν και υλοποιήθηκαν οι αιτήσεις τους, προτείνουμε να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση και να δηλώνουν ότι: ” Επιφυλάσσομαι κάθε νομίμου δικαιώματός μου……

Για όλους τους άλλους δικαιούχους προτείνουμε:

1)Όσοι εμμένουν και επιθυμούν την λήψη του βοηθήματος, να στείλουν την Αίτηση με τη Σημείωση ότι “Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου..”

2)Όσοι δεν επιθυμούν να λάβουν το βοήθημα με τους όρους που θέτει το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, να υποβάλουν “ΕΞΩΔΙΚΟ” το οποίο θα υπάρχει στις ιστοσελίδες των Συλλόγων.

Στη συνέχεια και σε συνεννόηση με τα Δικηγορικά γραφεία θα προχωρήσουμε στις Ομαδικές Αγωγές που θα υποβάλουμε κατά του ΤΥΠΑΤΕ, εφ’ όσον φυσικά δεν μας εγκρίνουν να λάβουμε τα ποσά “χωρίς όρους” και σύμφωνα με τις αιτήσεις μας, με τον όρο του “Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου..”

Σας γνωρίζουμε πάντα ότι οι Σύλλογοι θα συμμετάσχουν με ικανό ποσοστό στο κόστος άσκησης των ομαδικών αγωγών, φυσικά μόνον για τα μέλη τους.

Υ.Γ. Παρακαλούμε οι Αιτήσεις και τα Εξώδικα προς το ΤΥΠΑΤΕ ΕΛΕΜ να κοινοποιούνται και στους Συλλόγους.

Τα Δ.Σ. του Συλλόγων.