ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18.10.2019

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ                                                 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   ΑΤΕ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 –  Τ.Κ. 106 71                                                       ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – T.K. 105 61

ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583                                            ΤΗΛ.: 210/3250540,  2103212732

FAX : 210 36 02 101                                                                       FAX  : 210/3250667

email : silsinate@hotmail.com                                                   email : info@pasysyate.gr

Αθήνα 18/10/2019

                                                 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Είναι εντελώς απαράδεκτο, αντικαταστατικό και κυρίως αντισυναδελφικό, η Διοίκηση του Ταμείου Προνοίας να κάνει διακρίσεις σε βάρος των ασφαλισμένων, να μην έχουν όλοι την ίδια μεταχείριση ισότιμα και να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό και προκλητικά άνισο τρόπο.

Δεν ειδοποιούν και δεν ενημερώνουν όλους τους συναδέλφους που έχουν υποστεί μειώσεις στους μισθούς τους από τους μνημονιακούς νόμους, όπως έχουν υποχρέωση, αλλά αποστέλλουν mail επιλεκτικά και κατά προτίμηση μόνο σε ορισμένους, από τους οποίους ζητούν να υποβάλουν αιτήσεις για τον επανϋπολογισμό του εφάπαξ.

Για τον λόγο αυτό καλούμε όλους τους ασφαλισμένους που ήταν εργαζόμενοι την 1-1-2011 και υπέστησαν μειώσεις των Νόμων 3899 και 4024 τα έτη 2010-2011, άμεσα να υποβάλλουν αίτηση για να τους χορηγηθεί η διαφορά που θα προκύψει μετά τον επανϋπολογισμό του εφάπαξ με τον μισθό χωρίς τις μειώσεις.

Πρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι στον επανϋπολογισμό θα ληφθούν υπόψη και οι αναγνωρίσεις που έγιναν τελευταία.

Σχέδιο αίτησης είναι ανηρτημένο στις ιστοσελίδες των συλλόγων και μπορείτε να το εκτυπώσετε.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε                            ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΣΥΝΤ/ΧΩΝ  Α.Τ.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΑΝΤΟΣ  Δ.              ΜΑΛΑΜΗΣ Γ.                                ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.               ΦΛΩΡΟΣ Γ.

 

sel 1 (2)