ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 21/03/2022

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Τα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων των συνταξιούχων είναι πλέον διαθέσιμα μέχρι και το μήνα Μάρτιο του τρέχοντος έτους 2022.

Οι συνάδελφοι μέσω του taxis μπορούν να εκτυπώσουν κανονικά τα ενημερωτικά τους σημειώματα και να ενημερωθούν πως έχει διαμορφωθεί πλέον η σύνταξη τους.

Για τους συνταξιούχους πριν την 13-5-2016:

α)για όσους έχουν πάνω από 30 χρόνια υπάρχουν τρεις στήλες:

1)η πρώτη στήλη εμφανίζει το ποσό σύνταξης προ φόρου, όπως ήταν την 31-12-2018

2)η δεύτερη στήλη εμφανίζει το ποσό σύνταξης από 1-1-2019, μετά τον επανυπολογισμό με το νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016)

3)η τρίτη στήλη εμφανίζει το ποσό της σύνταξης μετά τον υπολογισμό με τα επί πλέον ποσοστά αναπλήρωσης πάνω από 30 χρόνια, σύμφωνα με το νόμο Βρούτση (4670/2020).

β)για τους συνταξιούχους με λιγότερα από 30 χρόνια το πόσο της σύνταξης παραμένει το ίδιο, όπως διαμορφώθηκε μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου.

Για τους συνταξιούχους μετά την 13-5-2016, δεν έχουν αλλάξει τα ενημερωτικά τους σημειώματα. Προστέθηκε μόνο σε όσους έχουν πάνω από 30 χρόνια η αύξηση σύμφωνα με το νόμο Βρούτση.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022:

Στις 29 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9. Στις 30 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0,2,4,6,8.