Ομαδικές αγωγές για τον επανυπολογισμό των συντάξεων των συνταξιοδοτηθέντων πριν την 13-5-2016.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

                                                      Αθήνα, 23/04/2021

Θέμα: Ομαδικές αγωγές για τον επανυπολογισμό των συντάξεων των συνταξιοδοτηθέντων πριν την 13-5-2016. 

Όπως γνωρίζετε, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν το χώρο μας, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, κοινωνικά, θέματα υγείας, τη λειτουργία των αλληλοβοηθητικών Ταμείων (Πρόνοιας και ΕΛΕΜ), τη λειτουργία των Συνεταιρισμών (ΚΑΣΥΑΤΕ και Οικοδομικός), καθώς και τις διεκδικήσεις μας από αυτά.

Προσπαθεί να προωθήσει και να προστατεύσει τα συμφέροντα όχι μόνο των μελών του, αλλά και όλων των συνταξιούχων της Αγροτικής.

Με τον επανυπολογισμό των συντάξεων, όπως επανειλλημένα σας έχουμε ενημερώσει, έγινε μεγάλη αδικία σε βάρος των παλαιών συνταξιούχων (που αποχώρησαν πριν τις 13.5.16 όταν και άρχισε να εφαρμόζεται ο Νόμος 4387/2016 – Νόμος Κατρούγκαλου), σε σχέση με τους συνταξιοδοτηθέντες μετά τις 13.5.16.

Συγκεκριμένα σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 13/5/16 υπολογίζεται το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης τους με συντάξιμες αποδοχές όλες τις αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου, συνυπολογιζόμενων και των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας και ισολογισμού.

Αντίθετα κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων στους αποχωρήσαντες πριν τις 13.5.16 δεν συμβαίνει το ίδιο, αλλά ο επανυπολογισμός γίνεται με βάσει τις συντάξιμες αποδοχές της αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης (βασικός μισθός, βαθμός, επίδομα πτυχίου, πολυετία) και όχι στο σύνολο των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, δηλαδή έχουν μείνει εκτός του συνυπολογισμού το επίδομα υπεύθυνης θέσης, το επίδομα ευθύνης, οι υπερωρίες κ.ά. και βεβαίως δεν έχουν συνυπολογιστεί τα δώρα εορτών και τα επιδόματα αδείας και ισολογισμού.

Ο Σύλλογός μας με υπομνήματα προς το Υπουργείο Εργασίας και μετά από συναντήσεις με υπεύθυνους του Υπουργείου, επεδίωξε να δοθεί πολιτική λύση (νομοθετική ρύθμιση), ώστε να διορθωθεί για όλους τους παλαιούς συνταξιούχους αυτή η αδικία σε βάρος τους. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, παρά τις συνεχόμενες προσπάθειες μας, δεν υπήρξε καμία διόρθωση σε αυτή τη μεγάλη αδικία και πλέον είμαστε αναγκασμένοι να διεκδικήσουμε την ισονομία και ίση μεταχείριση δικαστικά.

Προχωρήσαμε σε διερευνητικές επαφές, προκειμένου να διαπραγματευτούμε και να επιλέξουμε να αναλάβουν την υπόθεσή μας έγκυρα νομικά γραφεία. 

Με τα δικηγορικά γραφεία που επιλέξαμε μπορούν όλοι οι συνταξιοδοτηθέντες πριν την 13-5-2016 να συμμετάσχουν σε ομαδικές αγωγές και να διεκδικήσουν επανυπολογισμό των συντάξεων  τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του  νόμου 4387/2016, όπως προβλέπεται και για τους συνταξιοδοτηθέντες μετά την 13-5-2016.

Σε περίπτωση δικαίωσης θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις στις συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων, καθώς και αναδρομικά από 13-5-2016 (ημερομηνία εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου).

Όπως θα διαπιστώσετε από τις ενημερώσεις των επιλεγέντων δικηγορικών γραφείων, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την συντόμευση του χρόνου δικαίωσης μας είναι η αγωγή και η πιλοτική δίκη στο ΣτΕ. 

Θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στη κατάθεση ομαδικών αγωγών, γιατί αν υπάρξει καθυστέρηση είναι επικίνδυνο να μην προλάβουμε να υποβάλουμε παρέμβαση στη πιλοτική δίκη, για την οποία σύντομα το ΣτΕ θα ορίσει δικάσιμο συζήτησης στην Ολομέλεια.

Καθοριστικό ρόλο για την επιλογή των  δικηγορικών γραφείων, μέσω των οποίων προτείνουμε να γίνει η κατάθεση των αγωγών, έπαιξαν ορισμένες προϋποθέσεις που απαραίτητα θέσαμε:

α)Το γραφείο να είναι ειδικευμένο στο Δημόσιο Δίκαιο, να έχει εμπειρία στα Διοικητικά Δικαστήρια και συνεργάτες υψηλού επιπέδου, ακόμη και καθηγητές Πανεπιστημίου.

β)Το κόστος αγωγής να μην είναι από κανένα γραφείο υπερβολικό και κυρίως να μην υπάρχει ποσοστό αμοιβής σε περίπτωση καταβολής ποσών με συμβιβασμό ή νομοθετική ρύθμιση, παρά μόνο στη περίπτωση επιδικασθέντων ποσών με διεξαγωγή της δίκης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ σας παραθέτουμε τις προσφορές των προτεινόμενων δικηγορικών γραφείων, όπου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι ενέργειες για τη συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Δεν συζητήσαμε καθόλου με δικηγορικά γραφεία που τα ίδια και συνεργάτες αυτών των γραφείων στρέφονται εναντίον του Συλλόγου και εναντίον των  μελών του σε άλλες δικαστικές υποθέσεις.

Σε καμμιά περίπτωση δεν είναι δεοντολογικό να τους αναθέσουμε να διεκδικήσουν την υπόθεση του επανυπολογισμού, όταν σε άλλες υποθέσεις είναι αντίδικοι και μάχονται εναντίον μας και σε βάρος μας.

Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και για το λόγο αυτό ο Σύλλογος δεν θα ένιωθε καμμιά ασφάλεια και δεν θα υπήρχε καμμιά εμπιστοσύνη για να τους προτείνει στα μέλη του να αναλάβουν για να υπερασπιστούν υποθέσεις τους.

Συννημένα : 2 Προσφορές

1 Προσφορά και δικαιολογητικά Δικηγορικού Γραφείου κ. Παπακωνσταντινου

2. Προσφορά και Δικαιολογητικά Δικηγορικού Γραφείου κ. Στρίμπερη