ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4051, 4093/2012.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 05/02/2022

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4051, 4093/2012.

Ο άλλος Σύλλογος την 4/2/2022 εξέδωσε και ανάρτησε ανακοίνωση σχετικά με τις αγωγές για τις περικοπές των Νόμων 4051 και 4093 και μέσω της ανακοίνωσης αυτής δίνει οδηγίες στα μέλη ή μη μέλη του για ενέργειες που ίσως απαιτηθούν.

Όμως δεν αρκείται να απευθυνθεί, όπως έχει υποχρέωση, σε όσους κατέθεσαν ομαδικές αγωγές μέσω δικηγορικών γραφείων που συνεργάστηκαν μαζί του, αλλά απευθύνεται και στα μέλη του Συλλόγου μας ή σε άλλους συναδέλφους που συνεργάστηκαν με δικηγορικά γραφεία που πρότεινε ο Σύλλογος μας και συμφωνήθηκαν με τα γραφεία αυτά και για λογαριασμό των συμμετεχόντων συναδέλφων, συγκεκριμένοι όροι συνεργασίας.

Σίγουρα ο άλλος σύλλογος δεν γνωρίζει τους όρους αυτούς και έτσι δεν μπορεί να δώσει τις σωστές οδηγίες που αφορούν τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν με το Σύλλογο μας.

Αν η κίνηση αυτή δεν έγινε εκ παραδρομής, αλλά έγινε για λόγους εντυπώσεων ή με οποιαδήποτε άλλη σκέψη για εκμετάλλευση, θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί.

Σκοπός των Συλλόγων είναι να παρακολουθούν και να προστατεύουν τα συμφέροντα των συναδέλφων και όχι να τους μεταχειρίζονται σε κάθε ευκαιρία.

Ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε ομαδικές αγωγές στα δικηγορικά γραφεία που πρότεινε ο Σύλλογος μας, να μην προχωρήσουν σε καμμιά ενέργεια που θα τους ζητηθεί και να μην αποστείλουν κανένα έγγραφο ή εξουσιοδότηση αν πρώτα δεν συμβουλευτούν το Σύλλογο μας ή δεν λάβουν σχετικό mail από το Σύλλογο μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ