ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΖΗΤΗΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ

Η σημερινή εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προέβλεπε:

1) Την αντικατάσταση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πρόνοιας, με ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, (όλοι γνωρίζουμε τον μέχρι σήμερα απαράδεκτο, αντικαταστατικό, παράνομο και αδιαφανή τρόπο λειτουργίας του).
2) Τη διενέργεια πλήρους και αμερόληπτου διοικητικού και οικονομικού ελέγχου τόσο από την Εξελεγκτική Επιτροπή, όσο και από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή.
3) Τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου με αδιάβλητο και νόμιμο τρόπο.

Το Ταμείο Πρόνοιας δεν δέχτηκε την συζήτηση και εκδίκαση των ασφαλιστικών. Ζήτησε αναβολή της συζήτησης με το αιτιολογικό ότι θέλει να συγκεντρώσει εξουσιοδοτήσεις από «ευχαριστημένους» με τη παραβατική λειτουργία αυτού του Συμβουλίου, ώστε έτσι να συνεχιστεί η «θεάρεστη» σημερινή κατάσταση. Ενημέρωσαν ποτέ τους συναδέλφους, από τους οποίους ζητούν εξουσιοδοτήσεις, για τα ποινικά αδικήματα που έχει διαπιστώσει σε βάρος τους και τους έχει μηνύσει η Εξελεγκτική Επιτροπή;

Οι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι όταν για κάποιους καταγγέλλονται τόσο βαριά αδικήματα και αποδειχτεί η ενοχή τους, είναι και όσοι τους στηρίζουν συνένοχοι; Όσοι υπογράψουν τέτοια στήριξη θα είναι συνεπείς και με ήσυχη συνείδηση απέναντι στους κατάφορα αδικηθέντες συναδέλφους τους;

Συνημμένα σας στέλνουμε εξουσιοδότηση και σας ζητούμε όσοι επιθυμείτε την διαφάνεια, τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του Ταμείου και την δικαστική διερεύνηση των καταγγελιών για ποινικά αδικήματα εναντίων των σημερινών διοικούντων, θα πρέπει άμεσα να την υπογράψετε, να θεωρήσετε το γνήσιο της υπογραφής στο ΚΕΠ ή στην Αστυνομία ή σε δικηγόρο και να το αποστείλετε έως 13.10.2020 στο e- mail: info@pasysyate.gr.

Εξουσιοδότηση δύναται να υπογράψουν όλοι οι έχοντες έννομο συμφέρον, δηλαδή όσοι έχουν κάνει αγωγή, όσοι έχουν αποσύρει την αγωγή χωρίς να ικανοποιηθούν για όλο το ποσό που δικαιούνται και όσοι συνέβαλαν με τις εισφορές τους να δημιουργηθεί η ακίνητη περιουσία του Ταμείου και κυρίως το κτήριο της Κριεζώτου που αξίζει εκατοντάδες εκατομμύρια και δικαιούχοι είμαστε όλοι. Επίσης συνημμένα σας αποστέλλουμε αίτηση προς το Ταμείο Προνοίας για εγγραφή σας ως μέλος – δικαιούχος της περιουσίας του Ταμείου γιατί όλοι οι δικαιούχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει το καταστατικό. Την αίτηση αυτή αφού θεωρήσετε το γνήσιο της υπογραφής θα την προωθήσετε στο Ταμείο Προνοίας και θα στείλετε αντίγραφο στο Σύλλογό μας με email ή FAX. Με την ευκαιρία σας γνωρίζουμε ότι η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί σύντομα και για την περιουσία του ΕΛΕΜ.

Αθήνα 9/10/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο

EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-1

αιτηση-αλληλοβοηθητικου