ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.2

Της Εφορευτικής Επιτροπής Διενέργειας των Αρχαιρεσιών της 11ης Ιουλίου 2022 Στην Αθήνα σήμερα 11/7/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00΄π.μ. η Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ.

1)Ξύνα Χρήστο Πρόεδρο,

2)Ιωάννα Αλεξοπούλου Γραμματέα,

3)Θεοδώρα Μεργιάνη μέλος

παρέλαβε από POSTE RESTANTE ΤΑΧ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ 10200 όπως έχει συμφωνηθεί από το Σύλλογο και το παραπάνω αναφερόμενο Ταχυδρομικό Γραφείο φακέλους ψηφοφόρων που ψήφισαν δι’ αλληλογραφίας. Η εφορευτική επιτροπή και οι δικαστικοί αντιπρόσωποι: 1)Ανναμπέλλα Θεοχαροπούλου 2)Αναστασία Αρχοντά διενήργησαν τον έλεγχο των στοιχείων των αποστολέων από τις σχετικές καταστάσεις και οι φάκελοι βρέθηκαν απόλυτα εντάξει. Κατόπιν αποσφραγίστηκαν οι εξωτερικοί φακέλοι και ερρίφθησαν οι εσωτερικοί με τα ψηφοδέλτια στις ψηφοδόχους για το Δ.Σ. και για τους Περιφερειακούς Συμβούλους ξεχωριστά κατά Γεωγραφικό Διαμέρισμα, ώστε να εξασφαλιστεί η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι εσωτερικοί φάκελοι για το Δ.Σ. και για τους Περιφερειακούς Συμβούλους , για την καταμέτρηση και τον έλεγχο των εγκύρων σε αυτούς περιεχομένων ψηφοδελτίων. Μετά από τη διαλογή των σταυρών προτίμησης καταρτίστηκε πίνακας επιτυχίας κατά σειρά πλειοψηφίας και ανακηρύχτηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη κάθε Διοικητικού Οργάνου:

ΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ Σ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ:

1)Παπαιωάννου Αλέξανδρος

2)Δημητροπούλου Πολυτίμη

3)Σκονδριάνου Χρυσούλα

4)Τσιχλάκης Σταύρος

5)Δήμου Νικόλαος

6)Φλώρος Γεώργιος

7)Βασιλείου Νικόλαος

8)Μπερεδήμας Βασίλειος

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ:

1)Παναγιωτόπουλος Γεώργιος

2)Μπολέτη Ζωή

3)Γούλας Γεώργιος

4)Χύμης Γεώργιος

5)Αυγουστίνος Αλέκος

6)Μητσιόπουλος Ιωάννης

7)Δεϊρμετζόγλου Ανδρέας

8)Πολύδωρας Δημήτριος

ΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Ε

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ:

1)Αχείλα Δήμητρα

2)Σταυράκης Χάρης

3)Κιούκης Κων/νος

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ:

Μήτσιου Χρήστος

ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ:

1)Φυδανάκης Μιχαήλ ΤΑΚΤΙΚΟΣ

2)Βουτσάς Εμμανουήλ ΑΝΑΠΛΗΡ.

Β. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:

1)Τικταπανίδου Μαρία ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2)Τσιάρας Αλέξανδρος 1ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ

3)Νικολα’ϊδης Αιμίλιος 2ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ

Γ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:

1)Σακελλαρίου Αθανάσιος ΤΑΚΤΙΚΟΣ

2)Μουστάκας Θωμάς. ΑΝΑΠΛΗΡ.

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ:

1)Βεληβάσης Τριαντάφυλλος ΤΑΚΤΙΚΟΣ

2)Βαρτζιώτης Δημήτριος. ΑΝΑΠΛΗΡ.

Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:

1)Ροζάκης Γεώργιος ΤΑΚΤΙΚΟΣ

2)Κουμανιώτη Σοφία ΑΝΑΠΛΗΡ.

ΣΤ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΕΥΒΟΙΑΣ- ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ:

1)Παπαθανασοπούλου Βάσω ΤΑΚΤΙΚΟΣ

2)Παπουτσής Ευθύμιος. ΑΝΑΠΛΗΡ.

Ζ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ:

1)Χατζηκωνσταντίνου ΓεωργίαΤΑΚΤΙΚΟΣ

2)Κουκλάκης Γεώργιος. ΑΝΑΠΛΗΡ.

Αθήνα 12-7-2022

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

ΞΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ- ΜΕΡΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ