ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 – 8ος όροφος –Τηλ.210/ 3212732 – 3250540 –FAX 210/3250667 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.pasysyate.gr e-mail: info@pasysyate.gr 10561 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 10/02/2022

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

Σας ενημερώνουμε ότι προσδιορίστηκαν να εκδικαστούν στις 11-3-2022 και 10-6-2022, οι αγωγές που κατατέθηκαν μέσω του συνεργαζόμενου με τον Σύλλογο μας Δικηγορικού Γραφείου του κ. Μακρυγιάννη.

Οι Συνάδελφοι που συμμετέχουν στις αγωγές αυτές, διεκδικούν την επιστροφή της επί πλέον εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε από τη σύνταξη τους.

Η διαφορά αυτή προκύπτει γιατί η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίστηκε στο αρχικό ποσό της σύνταξης τους και όχι στο πραγματικό ποσό που εισέπραξαν, μετά την αφαίρεση των μνημονιακών περικοπών.

Όλοι οι συμμετέχοντες στις αγωγές αυτές, θα λάβουν σχετικά mail ενημέρωσης από το παραπάνω Δικηγορικό Γραφείο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ