ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο.ΣΥ.ΑΤΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΝ/ΣΜΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ  10   &   ΟΜΗΡΟΥ   4 –  6ος   ΟΡΟΦΟΣ

105    64     ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 3224989    FAX    3230414

ΕΤΟΣ   ΙΔΡΥΣΗΣ   1945

 

Αριθ. Πρωτ. 2208                                                                        Αθήνα,   26.11.2015

 

 

 

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Με την παρούσα διευκρινίζουμε ότι η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα γίνει την 15η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 2.30 μ.μ, στο Σύλλογο ΣΕΤΑΠ Αμερικής 10 – 3ος όροφος.

         Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των νέων οργάνων Διοίκησης του ΟΣΥΑΤΕ ( Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου ) θα διεξαχθεί  την επομένη 16η Δεκεμβρίου  2015 από ώρα 9  π.μ.  έως  6 μ.μ.  στα  γραφεία του Συνεταιρισμού   Σταδίου   10   και   Ομήρου   4  –  6ος  όροφος.

Καλούμε   όλα   τα   μέλη   να   προσέλθουν.

 

 

                         ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΟΣΥΑΤΕ

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                            ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ     ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ